Actueel

16 februari 2021
Jakob en Peter merken als ervaringsdeskundigen van Transfore dat veel cliënten in de coronaperiode meer aan het wiebelen zijn geraakt en zich gemakkelijker onttrekken aan zorg. “In het begin ging het nog wel, want je kunt gerust stellen dat onze cliënten wel bekend zijn met crisissituaties,...
22 december 2020
Ook @Transfore ging graag de uitdaging aan om met de #jerusalemachallenge plezier, hoop en saamhorigheid over te brengen in deze tijd. Het was een jaar om nooit te vergeten. Dank voor de samenwerking. We wensen u prettige feestdagen en een gezond 2021.  
15 december 2020
Update 15-12-20 - Behandelingen gaan zoveel mogelijk door. De maatregelen en dus de lockdown van 15 december 2020 gelden niet voor onze behandelingen. Behandelingen gaan zoveel mogelijk door. Algemene insteek is dat de behandelaar samen met de patiënt besluit op welke wijze (face-to-...
25 november 2020
Hoe help je mensen die bij geen enkele zorgorganisatie meer binnenkomen, omdat het nergens werkt? Die zelf ook niet staan te springen om hulp, maar die wel voor overlast of gevaar zorgen in de maatschappij? Met die vraag houdt de Proeftuin Ketenveldnorm zich bezig.  Jan Ebbelink,...
19 november 2020
Bent u of kent u een familielid, vriend, buur, collega van een forensisch patiënt? Wij komen graag met u als naaste in contact. Wij willen met een onderzoek graag inzichtelijk krijgen waar naasten behoefte aan hebben.Ook willen we graag weten op welk vlakken naasten graag ondersteuning zouden...
29 oktober 2020
Op InTalk vertellen mensen over uitdagingen, tegenslag of verlies in hun leven en hoe zij hiermee om zijn gegaan. Initiatiefnemer Mindfit (net als Transfore onderdeel van Dimence Groep) wil met dit gratis platform mensen laagdrempelig en vroegtijdig steunen in hun zoektocht naar erkenning,...
22 oktober 2020
Johan Bakker (behandelcoördinator forensisch psychiatrische kliniek (FPK) vertelt in deze vlog hoe hij op één werkdag op zowel detail- als abstract niveau over patiëntenzorg heeft nagedacht. ’s Morgens heeft hij uitgebreid besproken met team en betreffende patiënt trajectplan uitgestippeld om...
30 september 2020
Aangezien de nauwe samenwerking tussen reclasseringsorganisaties en Transfore goede resultaten oplevert, is deze maand het samenwerkingsconvenant opnieuw ondertekend. Vanuit alle afdelingen van Transfore en vanuit de reclassering is hier veel tijd en aandacht aan besteed. In dit convenant is de...
29 september 2020
Wat als een patiënt niet op tijd terugkeert van verlof? Johan Bakker (behandelcoördinator) vertelt in deze vlog over het doel van verlof en de keerzijde die kan ontstaan. Na een periode van behandeling mogen patiënten op verlof als ze hun doelen hiervoor behaald hebben. Het doel van het verlof...
15 september 2020
Op woensdag 9 september is de pilot Horizontaal Toezicht in de forensische zorg gestart. De divisie ForZo/JJI (Forensische Zorg / Justitiële Jeugdinrichtingen) werkt in deze pilot samen met met de zorgaanbieders Oostvaarderskliniek, Van Mesdag, Pompestichting en Transfore. De pilot Horizontaal...
15 september 2020
Vanuit het principe van op- en afschalen binnen de klinische voorzieningen van Transfore evalueert het team iedere week de voortgang bij patiënten. Er wordt besproken wanneer iemand met een minder beveiligde omgeving toekan. Sinds kort is de patiënt bij dit gesprek aanwezig en gaan we onderling het...
15 september 2020
De complexiteit van de doelgroep, de corona beperkingen (werken op afstand) en nieuwe teamleden waren voor het Levensloopteam de aanleiding voor een 1,5 meter teamdag. In een informele sfeer is gesproken over de vele mogelijkheden van patiënten, de behaalde resultaten en winsten als ook de ervaren...
29 juli 2020
Overijssel is een proeftuin voor de ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg. Een hele mond vol voor een lerend project waarin verschillende organisaties samenwerken om zorg en begeleiding te bieden aan mensen die vaak gevaarlijk gedrag vertonen, door psychiatrische problemen,...
22 juli 2020
De ‘Weet wat je kan’-module van Trajectum en Transfore is in juli 2020 door de Erkenningscommissie Justitiële interventies beoordeeld als ‘goed onderbouwd’. Dat betekent dat de interventie is erkend door de solide theoretische basis en is opgenomen in de...
20 juli 2020
Als volkszanger zingt Henri* vaak “Jij denkt maar dat je alles mag van mij” op diverse podia in de regio. Dit lied is op zijn lijf geschreven omdat dit zijn harde realiteit was. Vanuit zijn eenzaamheid kocht hij vriendschappen. Feestjes, slapen,...

Pagina's