Actueel

13 november 2019
Het onlangs gepubliceerde KFZ rapport “eHealth in de forensische zorg: crossing borders” biedt een uitputtend overzicht van veelbelovende richtingen voor technologie in de forensische zorg. Hiermee is bekend geworden waar de forensische zorg de komende jaren tijd en geld in moet...
6 november 2019
Transfore stelt zich als ketenpartner voor in de laatste nieuwsbrief van de Veiligheidskamer Apeldoorn, Epe en Heerde (onderdeel van Veiligheidshuis NOG). Samen met o.a. politie, justitie en (jeugd)zorg pakken wij complexe problemen aan rondom personen, gezinnen en groepen. Gz-...
28 oktober 2019
Werkgevers en werknemers met een forensische achtergrond kunnen elkaar komende donderdag 31 oktober laagdrempelig ontmoeten tijdens de bijeenkomst ‘Werken met een forensische achtergrond’ bij Deventer Werktalent. Alle vragen kunnen ze hier aan elkaar stellen. Doel is om de onderlinge...
28 oktober 2019
De ketenveldnorm beoogt dat volwassenen die agressief of gevaarlijk gedrag (dreigen te) vertonen als gevolg van een psychiatrische aandoening, verstandelijke beperking of hersenletsel voortaan goed geholpen en (levens)lang gevolgd worden. Nu valt deze doelgroep te vaak tussen de wal en het schip....
24 september 2019
De nieuwste TDDU gaat over werken met een forensische achtergrond.  Werkgevers en gemotiveerde werknemers met een forensische achtergrond kunnen elkaar op 31 oktober ontmoeten bij Deventer Werktalent.  Werkgevers zoeken medewerkers met een open blik die vooral doorzetten wanneer...
29 augustus 2019
Wat is een goed leven? Het antwoord hierop is voor iedereen anders. Hierover praten we op 11 november 2019 graag met onze #stakeholders zodat we samen kunnen optrekken om het leven van patiënten beter te maken. Praat u mee? U kunt zich opgeven via de website van Dimence GroepPositieve Gezondheid is...
23 juli 2019
Ook in de periode van de zomervakantie werkt het Levensloopteam proeftuin Ketenveldnorm Overijssel hard door. Het Levensloopteam is de casussen aan het verkennen die zijn toegelaten tot de pilot, heeft veel nieuwe connecties gemaakt en praktische zaken opgepakt. Kortom de Proeftuin...
24 juni 2019
Het Levensloopteam heeft afgelopen week in kader van de Proeftuin Ketenveldnorm kennisgemaakt met het crisis voordeurteam van Mediant en tevens de klinische setting Helmer-Es bezocht. Na een hartelijk ontvangst en rondleiding ontstond er een goed gesprek over waar en hoe de beide partijen elkaar...
19 juni 2019
Transfore is partner in een project dat het spanningsveld onderzoekt tussen het beleid rondom middelengebruik enerzijds en het verbeteren van de kwaliteit van leven in de forensische GGZ anderzijds.  Erg relevant, immers de ‘werkvloer’ heeft hier dagelijks mee te maken....
17 juni 2019
De Dimence Groep heeft het Bestuursverslag 2018 en de Jaarrekening 2018 gepubliceerd. In het Bestuursverslag wordt aangegeven welke belangrijke stappen zijn gezet om de collectieve ambitie te behalen: de mentale gezondheid, maatschappelijke participatie en het welzijn van de mensen in ons...
29 mei 2019
De eerste patiënten zijn inmiddels toegelaten tot de Levensloopfunctie van de Proeftuin Ketenveldnorm Overijssel. Emiel van Veen, voorzitter overlegtafel IJsselland en procesregisseur Veiligheidshuis IJsselland neemt ons mee in de werkwijze en afwegingen die door de overlegtafel(s) hierbij is...
15 mei 2019
Deze week is bekend gemaakt welke professionals gaan deelnemen aan het Levensloopteam van de proeftuin ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg Overijssel. Nog deze week komt het Levensloopteam voor het eerst bij elkaar. Het Levensloopteam bestaat uit 4...
18 maart 2019
Overijssel is in 2019 één van de vier regionale proeftuinen voor de ketenveldnorm Levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg. Doel van de ketenveldnorm is het realiseren van  passend zorgaanbod voor patiënten met (potentieel) gevaarlijk en overlastgevend gedrag, mede veroorzaakt door een...
1 maart 2019
Sinds 1 maart 2019 bestaat Transfore officieel 5 jaar. Transfore is in die jaren uitgegroeid naar een verzameling afdelingen (waarvan sommigen een langere en anderen een kortere geschiedenis hebben dan vijf jaar), die inmiddels een goede samenhang vertonen en naar buiten toe een eenduidig beeld...
3 december 2018
De forensische (F)ACT-teams van Transfore ontvingen onlangs het keurmerk Forensisch Flexible ACT en een certificaat van het CCAF. Met dit keurmerk krijgen patiënten en hun naasten meer inzicht in de kwaliteit van zorg.Beter resultaatOnze gecertificeerde teams voldoen aan de kwaliteitscriteria voor...

Pagina's