Wat is forensische zorg?

Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen die in hun gedrag over de grens zijn gegaan of dit dreigen te doen. Dit gedrag komt mede door psychische problemen, vaak samengaand met verslavingsproblemen en/of licht verstandelijke beperking.

Sommige patiënten zijn gedwongen in behandeling; hen is door de rechter behandeling opgelegd, anderen hebben zich vrijwillig aangemeld via de huisarts. De meeste van hen werken vanuit huis aan hun behandeling (ambulant), soms vanuit een afdeling waar zij verblijven (klinisch).

Tijdens hun behandeling leren patiënten grip te krijgen op hun gedrag en nieuw gedrag eigen te maken. Ook werken ze aan het verbeteren van gezondheid, financiën, gevoelens en het omgaan met anderen. Zo neemt de kans op herhaling van het probleemgedrag af en kunnen patiënten (weer) veilig aan de samenleving deelnemen. 

Behandeling bij Transfore

Na aanmelding krijgt een patiënt eerst een of meerdere intakegesprekken. Samen bespreken we de problemen, achtergrond en situatie. Het kan zijn dat we, met toestemming van de patiënt, overleggen met de verwijzer of ergens anders informatie opvragen. Ook is het mogelijk dat we een één-op-één gesprek met naasten voeren. Dit gebeurt alleen als de patiënt hiervoor toestemming geeft. We maken afspraken over de samenwerking en zetten deze in een samenwerkingsovereenkomst. Samen met de patiënt en de verwijzer bepalen we welke behandeling het meest passend is en waar dit het beste kan gebeuren. Soms voeren we ook aanvullend onderzoek uit. Dit leggen we allemaal vast in een behandelplan. Hierna begint de behandeling.

Lees meer over de inhoud van onze behandelingen

Psychiatrische problematiek

Het gedrag van jouw naaste wordt mede veroorzaakt door psychische problemen. Deze kunnen het gevolg zijn van bijvoorbeeld een persoonlijkheids- of ontwikkelingsstoornis, zoals borderline, ASS of schizofrenie. Wil je meer weten over wat deze en vele andere ziektebeelden inhouden? Op de websites van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en van Wijzijnmind vind je veel informatie.