Hoe krijg ik zorg van Transfore?

Meestal verwijst de huisarts voor behandeling bij Transfore en is een verwijsbrief nodig van de huisarts*. Neem hiervoor altijd contact op met de huisarts. Hij/zij meldt iemand aan bij Transfore. Wij sturen daarna een uitnodiging voor een eerste kennismaking. Alleen met een verwijzing is een vergoeding van de zorgverzekeraar mogelijk. Ook is het mogelijk door een andere instantie verwezen te worden*. Ook dan ontvangen wij een verwijsbrief en sturen we een uitnodiging.

* Iemand komt bij Transfore terecht via een verwijzing door de huisarts, de reguliere psychiatrie, het NIFP/IFZ,  Reclassering, het psychomedisch orgaan van een penitiaire inrichting, het Nederlands Instituut voor Forensische psychiatrie en psychologie of de GGD.