Zorg goed voor uzelf

Transfore betrekt naasten bij de zorg. Forensische problematiek is namelijk niet alleen voor de patiënt ingrijpend, maar grensoverschrijdend gedrag is ook ontwrichtend voor zijn of haar omgeving. Het is de uitdaging om zelf overeind te blijven en op een goede manier mee te bewegen in deze hectische situatie. Als naaste speelt u tevens een belangrijke rol in het herstel van een patiënt. Ook deze rol vraagt veel energie. Om een ander te kunnen steunen, moet u ook goed voor u zelf zorgen. Transfore biedt u daarom ondersteuning via de e-module 'Goed Ernaast' en de gespreksgroep voor naasten van patiënten met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook kunt u hiervoor terecht bij landelijke organisaties, zie hiervoor onder meer het overzicht professionele ondersteuning op de website Naasten in Kracht

"In een sollicitatiegesprek ga je niet zo makkelijk uit de
doeken doen dat je kind verslaafd is en in een kliniek zit."
Lees de ervaringen van moeder Katja en anderen in het
boekje van Expertisecentrum Forensische Psychiatrie.
 

E-module 'Goed Ernaast'

In de e-module 'Goed Ernaast' leert u als naaste van een patiënt in de forensische geestelijke gezondheidszorg vaardigheden om overbelasting te voorkomen. U leert anders om te gaan met de patient en de specifieke kenmerken van de forensische problematiek. Ook leert u om meer balans aan te brengen in de zorg voor de ander en de zorg voor uzelf. Soms is deze balans moeilijk te realiseren en de e-module richt zich ook op de acceptatie hiervan. In iedere sessie krijgt u informatie, leest u ervaringen van anderen en gaat u aan de slag met één of meer oefeningen. Aan het eind van de module heeft u inzicht gekregen in uw situatie, valkuilen en krachten. Ook heeft u vaardigheden ontwikkeld om de draaglast en draagkracht in de toekomst beter in evenwicht te houden.

Gratis aanmelden voor de e-module 'Goed Ernaast'

Wilt u de e-module 'Goed Ernaast' volgen? Dat kan gratis en vrijblijvend als naaste van een patient die bij ons in behandeling is. Stuur hiervoor een e-mail naar e-health@transfore.nl en vermeld uw naam, mailadres en connectie met de patient (u hoeft de naam van de patiënt NIET te vermelden). U ontvangt dan een account en een instructie. De e-module 'Goed Ernaast' van Transfore is een extra dienstverlening waarmee we u graag extra steun bieden, maar is geen behandeling. U volgt de module dan ook onbegeleid. De rechten en plichten die een behandelaar en een patiënt ten opzichte van elkaar hebben, gelden dus niet. Wij benadrukken dit om geen verwachtingen te wekken die we niet waar kunnen maken. Alleen op deze manier kunnen we de e-module kosteloos aanbieden. 

Wilt u meer weten over de e-module 'Goed Ernaast' en / of het naastenbeleid van Transfore? Neem dan contact met ons op: 0570-604455 of naasten@transfore.nl.

Gespreksgroep

Is uw naaste bij ons in behandeling voor seksueel grensoverschrijdend gedrag? Dan kan praten met lotgenoten steun en herkenning geven. U kunt hiervoor aansluiten bij de gespreksgroep voor naasten van Transfore. In een kleine groep van vier tot acht naasten, spreken we op dinsdagavond met elkaar over thema’s als vertrouwen, impact op uw leven en delictgedrag. Er is ook altijd ruimte voor uw verhaal of vraag.  Twee keer per jaar start een nieuwe gespreksgroep (afhankelijk van het aantal aanmeldingen). Deelname aan de gespreksgroep is gratis. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Netty van den Berg, forensisch agoog. Ook kunt u haar bellen mocht u nog vragen hebben (0570 627 901) of een mail sturen naar secretariaatdeventer@transfore.nl.

Interessante publicaties

De publicatie Uw familielid opgenomen in een forensische kliniek. Wat betekent dat voor u als familie en naastbetrokkenen?’ bevat praktische informatie en ervaringsverhalen van naasten.

Bijgaande animatie 'Voor je zelf zorg' van Naasten in Kracht laat op speelse wijze hoe belangrijk zelfzorg is als u voor iemand zorgt. 

Deze voorlichtingsfilm van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersoon geeft een kijkje in de praktijk van het familievertrouwenswerk.