Transfore samen grenzen verleggen

Transfore is een toonaangevende, ambitieuze aanbieder van forensische zorg. We behandelen patiënten met dreigend gewelddadig of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Met onze behandelingen dragen we als Transfore bij aan een veilige samenleving. We staan bekend om ons trajectdenken. Dat betekent dat we ervoor zorgen dat alle onderdelen van een behandeltraject naadloos op elkaar aansluiten, net zoals in een honingraat. Er is geen vaste volgorde. Het verschilt per patiënt waar de behandeling start. Dat kan zowel klinisch als ambulant zijn. We kunnen eenvoudig afschalen, maar ook opschalen.

Onze patiënten weten waar ze aan toe zijn en hebben inzicht in het gehele traject. Hierdoor kunnen patiënten zelf de regie nemen over hun behandeling en toekomst. Dit geeft ze het vertrouwen en de kracht te veranderen. En stelt hen in staat om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Daar geloven wij in bij Transfore. Net als in de kracht van samenwerking. Daarom werken we samen met andere zorgaanbieders en netwerkpartners. Lokaal, regionaal en landelijk. Als één netwerkwerken we aan een goede kwaliteit en veiligheid van de zorg. Ook betrekken we zoveel mogelijk naasten en ervaringsdeskundigen bij de behandeling.

We zijn een platte organisatie, waardoor lijnen gegarandeerd kort zijn. Doordat Transfore onderdeel is van Dimence Groep kunnen we sterk inzetten op opleiding, onderzoek en innovatieve zorg. Zodat we goede specialistische zorg effectief en betaalbaar houden. Voor de beste forensische zorg van morgen.

Bekijk de animatie over onze werkwijze en drijfveer: 

 
 

Trajectdenken

Transfore staat bekend om ons trajectdenken. Dit betekent dat we ervoor zorgen dat alle onderdelen van een behandeltraject naadloos op elkaar aansluiten, net zoals in een honingraat. Er is geen vaste volgorde. Het verschilt per patiënt waar de behandeling start. Dat kan zowel klinisch als ambulant zijn. We kunnen eenvoudig afschalen, maar ook opschalen. En daar kunnen ook andere partijen bij betrokken zijn.  Onze patiënten hebben inzicht in het gehele traject en weten daardoor waar ze aan toe zijn.  Hierdoor kunnen ze  zelf de regie nemen over hun behandeling en toekomst.

Door de behandeling bij Transfore neemt het (dreigende) probleemgedrag van de patiënten af en wordt herhaling zoveel mogelijk voorkomen. Denk daarbij aan problemen met agressie of seksualiteit.  Daarnaast is het belangrijk dat gezondheid, geldzaken, gevoelens en het omgaan met anderen beter worden. Transfore heeft verschillende afdelingen. Afhankelijk van de problemen kan er op verschillende manieren behandeld worden. Er zijn verschillende behandelprogramma’s die ingezet kunnen worden. Meestal gebeurt dit ambulant. Een opname kan tijdelijk ondersteunen als dit nodig blijkt. Zo draagt Transfore bij aan een veiligere samenleving

 

De meeste patiënten behandelen we ambulant bij één van De Tender poliklinieken of bij iemand thuis door een van de forFACT teams. De behandeling bij De Tender is op afspraak bij één van de locaties van De Tender. Als het nodig is, kunnen mensen voor kortere of langere tijd worden opgenomen op een afdeling of bij Forence. Ook kunnen zij begeleiding krijgen bij het (zelfstandig) wonen. Wanneer meer intensieve zorg en veiligheid nodig is, kan iemand worden opgenomen in de kliniek. Als het kan, worden familie of vrienden bij de behandeling betrokken.

Samenwerking met andere zorgaanbieders

Transfore werkt nauw samen met andere zorgaanbieders. Dit leidt ertoe dat andere problemen dan het grensoverschrijdende gedrag en achterliggende oorzaken ook aandacht kunnen krijgen. Zo dragen we ertoe bij dat patiënten op alle levensterreinen aan de samenleving kunnen deelnemen. Zo werken organisaties samen in het Forensisch Circuit Oost-Nederland (FCON) om de gewenste trajecten voor forensische patiënten in Oost-Nederland ‘over instellingen heen’ te kunnen realiseren

Meer over Transfore

Onze werkwijzeonze ambitieonze kernwaardenonze geschiedenis

Video Onze droom over de forensische zorg van morgen: