Transfore samen grenzen verleggen

Transfore is een toonaangevende, ambitieuze aanbieder van forensische zorg. We behandelen patiënten met dreigend gewelddadig of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Met onze behandelingen dragen we als Transfore bij aan een veilige samenleving. We staan bekend om ons trajectdenken. Dat betekent dat we ervoor zorgen dat alle onderdelen van een behandeltraject naadloos op elkaar aansluiten, net zoals in een honingraat. Er is geen vaste volgorde. Het verschilt per patiënt waar de behandeling start. Dat kan zowel klinisch als ambulant zijn. We kunnen eenvoudig afschalen, maar ook opschalen.

Onze patiënten weten waar ze aan toe zijn en hebben inzicht in het gehele traject. Hierdoor kunnen patiënten zelf de regie nemen over hun behandeling en toekomst. Dit geeft ze het vertrouwen en de kracht te veranderen. En stelt hen in staat om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Daar geloven wij in bij Transfore. De meeste patiënten behandelen we ambulant bij één van De Tender poliklinieken of bij iemand thuis door één van de forFACT teams. De behandeling bij De Tender is op afspraak bij één van de locaties van De Tender. Als het nodig is, kunnen mensen voor kortere of langere tijd worden opgenomen op een afdeling of bij Forence. Ook kunnen zij begeleiding krijgen bij het (zelfstandig) wonen. Wanneer meer intensieve zorg en veiligheid nodig is, kan iemand worden opgenomen in de kliniek. Ook betrekken we zoveel mogelijk naasten en ervaringsdeskundigen bij de behandeling.

We bouwen bij Dimence Groep aan een mentaal veerkrachtige wereld

Transfore zet zich als  stichting van Dimence Groep in voor een mentaal veerkrachtige wereld. Samen met alle partijen bouwen we aan ecosystemen die mentale gezondheid voeden en versterken. De visie van Dimence Groep draagt bij aan het verkleinen van de zorgkloof en het bieden van een goede werkomgeving, waar elke professional met plezier in kan werken. 

Doordat Transfore onderdeel is van Dimence Groep kunnen we sterk inzetten op opleiding, onderzoek en innovatieve zorg.  We werken hiervoor nauw samen met andere zorgaanbieders om over alle schotten heen de gewenste trajecten voor forensische patiënten in Oost-Nederland te kunnen realiseren.  Als één netwerk werken we aan een goede kwaliteit en veiligheid van de zorg. Zo houden we goede specialistische zorg ook effectief en betaalbaar. Voor de beste forensische zorg van morgen.

Bekijk de animatie over onze werkwijze en drijfveer: 

 

Meer over Transfore

Onze werkwijzeonze ambitieonze kernwaardenonze geschiedenis

Video Onze droom over de forensische zorg van morgen: