FPK (Forensisch Psychiatrische Kliniek)

Wat is de forensisch psychiatrische kliniek (FPK)?

De forensisch psychiatrische kliniek (FPK) biedt behandeling in een veilige omgeving aan patiënten met een psychiatrische stoornis in combinatie met ernstig grensoverschrijdend gedrag. Dat kan ook in combinatie met een verstandelijke beperking zijn. FPK Transfore is de meest beveiligde en intensieve vorm van zorg van Transfore.

De behandeling is in een veilige en gastvrije omgeving. De samenwerking met de patiënt en mensen die voor hem belangrijk zijn, staat centraal. Doel van de behandeling is vermindering van het grensoverschrijdend (delict)gedrag. Op het moment dat de patiënt FPK Transfore verlaat, zijn er voldoende vaardigheden om mee te kunnen doen in de (nieuwe) omgeving. Dit kan een andere afdeling binnen Transfore of bijvoorbeeld een andere stichting binnen de Dimence Groep zijn.

Wat gebeurt er bij de FPK?

Centraal in de behandeling staat:

  1. Het verlagen van het grensoverschrijdende gedrag en hiermee samenhangend verlaging van het recidiverisico.
  2. Het verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënt en mensen die voor hem belangrijk zijn.

Dit betekent dat de behandeling en het verblijf in de FPK zo kort als mogelijk en zo lang als nodig is. Doorstroom naar een minder beveiligde omgeving gebeurt pas als dit verantwoord is. Samen met De Tender (polikliniek van Transfore) behandelen we de psychische problemen en het grensoverschrijdend gedrag. Bij opname in de FPK, stellen we samen met de patiënt een behandelplan op. Hierin staan de behandeldoelen en de voorgenomen planning.

Wie werken er?

Een patiënt krijgt met verschillende medewerkers te maken zoals een psychiater, behandelcoördinator, sociotherapeuten, medewerkers dagbesteding enzovoorts. Iedere patiënt krijgt een vaste behandelaar en een vaste persoonlijk begeleider.

Hoe wordt het verlof opgebouwd? 

Verlof is een belangrijke stap op weg naar terugkeer in de samenleving en is een onderdeel van de behandeling. Een patiënt gaat pas op verlof als hij voldoende vooruitgang heeft geboekt. Hier gaat een risicotaxatie aan vooraf. Deze geeft inzicht in  kans op herhaling van een vergelijkbaar delict en de factoren waardoor het delict is ontstaan. Onze medewerkers hebben de kennis en ervaring die nodig is om te zien hoe het met de patiënt gaat en of deze veilig op verlof kan. Alle verloven worden voor- en nabesproken. Als er signalen zijn dat een patiënt niet veilig op verlof kan dan gaat het verlof niet door. Verloven worden stapsgewijs opgebouwd:

Verlof is een belangrijke stap op weg naar terugkeer in de samenleving en is een onderdeel van de behandelingEen patiënt gaat pas op verlof als hij voldoende vooruitgang heeft geboekt. Hier gaat een risicotaxatie aan vooraf. Deze geeft inzicht in  kans op herhaling van een vergelijkbaar delict en de factoren waardoor het delict is ontstaan. Onze medewerkers hebben de kennis en ervaring die nodig is om te zien hoe het met de patiënt gaat en of deze veilig op verlof kan. Alle verloven worden voor- en nabesproken. Als er signalen zijn dat een patiënt niet veilig op verlof kan dan gaat het verlof niet door.. Verloven worden stapsgewijs opgebouwd:

Begeleid verlof
Dit houdt in dat hij of zij onder begeleiding van 1 of 2 getrainde begeleiders de beveiligde zone van de inrichting mag verlaten. Er is continu toezicht op het doen en laten van de patiënt.

Onbegeleid verlof
Onbegeleid verlof is verlof buiten de beveiligde zone van de inrichting zonder directe begeleiding van personeel. Voordat een patiënt op onbegeleid verlof gaat, maakt de kliniek duidelijke afspraken over het verlof. Ook worden er afspraken gemaakt over contact en bereikbaarheid tijdens het verlof

Transmuraal verlof
Tijdens transmuraal verlof verblijft een patiënt zonder begeleiding voor langere tijd buiten de beveiligde zone van de kliniek, bijvoorbeeld in een beschermde woonvorm of een open dependance van een inrichting. De patiënt krijgt nog wel intensieve begeleiding vanuit de kliniek.

Proefverlof
Proefverlof vindt plaats in de uitstroomfase, die leidt tot een voorwaardelijke beëindiging van de tbs-maatregel of tot vervolgbehandeling. Tijdens het proefverlof wordt het toezicht uitgeoefend door de reclassering.

Contact-/locatiegegevens

FPK Transfore huurt een afdeling op het beveiligde terrein van FPC Veldzicht in Balkbrug.