FPK (Forensisch Psychiatrische Kliniek)

Wat is de forensisch psychiatrische kliniek (FPK)?

De forensisch psychiatrische kliniek (FPK) biedt behandeling in een veilige omgeving aan patiënten met een psychiatrische stoornis in combinatie met ernstig grensoverschrijdend gedrag. Dat kan ook in combinatie met een verstandelijke beperking zijn. FPK Transfore is de meest beveiligde en intensieve vorm van zorg van Transfore.

De behandeling is in een veilige en gastvrije omgeving. De samenwerking met de patiënt en mensen die voor hem belangrijk zijn, staat centraal. Doel van de behandeling is vermindering van het grensoverschrijdend (delict)gedrag. Op het moment dat de patiënt FPK Transfore verlaat, zijn er voldoende vaardigheden om mee te kunnen doen in de (nieuwe) omgeving. Dit kan een andere afdeling binnen Transfore of bijvoorbeeld een andere stichting binnen de Dimence Groep zijn.

Wat gebeurt er bij de FPK?

Centraal in de behandeling staat:

  1. Het verlagen van het grensoverschrijdende gedrag en hiermee samenhangend verlaging van het recidiverisico.
  2. Het verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënt en mensen die voor hem belangrijk zijn.

Dit betekent dat de behandeling en het verblijf in de FPK zo kort als mogelijk en zo lang als nodig is. Doorstroom naar een minder beveiligde omgeving gebeurt pas als dit verantwoord is. Samen met De Tender (polikliniek van Transfore) behandelen we de psychische problemen en het grensoverschrijdend gedrag. Bij opname in de FPK, stellen we samen met de patiënt een behandelplan op. Hierin staan de behandeldoelen en de voorgenomen planning.

Wie werken er?

Een patiënt krijgt met verschillende medewerkers te maken zoals een psychiater, behandelcoördinator, sociotherapeuten, medewerkers dagbesteding enzovoorts. Iedere patiënt krijgt een vaste behandelaar en een vaste persoonlijk begeleider.

Contact-/locatiegegevens

FPK Transfore huurt een afdeling op het beveiligde terrein van FPC Veldzicht in Balkbrug.