Waar kunt u terecht met uw klacht?

Wij proberen ons werk zo goed mogelijk te doen. Toch kan het voorkomen dat u teleurgesteld of niet tevreden bent over hoe wij u als naaste bij de behandeling betrekken of informeren. Wat kunt u dan doen? 

Wat u eerst kunt proberen

Het is belangrijk eerst in gesprek te gaan met de betrokken medewerker(s), een andere medewerker of een teamleider. Komen jullie er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op de interne familievertrouwenspersoon. Zij is onpartijdig en behandelt alle vragen en klachten vertrouwelijk. Zij kan informeren en adviseren over de manier waarop wij met klachten van naasten omgaan. Samen bespreken jullie uw wensen en verwachtingen en zoeken naar een oplossing. Ook kan zij een gesprek organiseren tussen u en de betrokken medewerker(s) en daarbij een bemiddelende rol vervullen.

Waar kunt u terecht met uw klacht?

Uw mening, klacht, compliment is voor ons aanleiding om na te gaan of wij de kwaliteit van onze zorg kunnen verbeteren. Wij willen graag van u leren.
Op de website van Dimence Groep, waar Transfore als stichting onderdeel van is, ziet u de verschillende mogelijkheden.

Klachtencommissie

De klachtencommissie bestaat uit mensen met een verschillende achtergrond, die niet in dienst van of werkzaam voor de Dimence Groep zijn. De klachtencommissie is onafhankelijk en werkt volgens een formele procedure die in een reglement is vastgelegd. Hierin staan voorschriften over de samenstelling en de werkwijze van de commissie. U kunt uw klacht indienen bij de klachtencommissie via het klachtenformulier

Lees hier meer over klachtenregeling Wvggz (bij gedwongen opname of ontvangst van verplichte zorg) en klachtenregeling Wkkgz (bij opname zonder (juridische) machtiging of maatregel.

Folder klachtenbeleid

Lees meer over ons klachtenbeleid in de brochure ‘Als u niet tevreden bent’.  Wilt u na het lezen van de brochure een klacht indienen? Dat kan via klachten@transfore.nl.