Hoe ziet de behandeling bij Transfore er uit?

Voor behandeling is een verwijzing nodig. Meestal verwijst de huisarts voor behandeling bij Transfore, en is een verwijsbrief nodig van de huisarts. Na de aanmelding volgt de eerste kennismaking. Het is afhankelijk van de problemen en eventuele straftitel of de behandeling poliklinisch of klinisch is. Bij een behandeling bij de polikliniek, komt iedereen zelfstandig op afspraak naar een locatie van Transfore. Een huisbezoek is ook mogelijk. Bij een klinische behandeling is er sprake van een verplicht of vrijwillig verblijf in de kliniek. Deze behandeling vindt plaats in een gesloten setting. Dat wil zeggen dat patiënten onder toezicht staan en de kliniek niet zonder toestemming kunnen verlaten.

Behandeling

Na aanmelding zijn er een of meerdere gesprekken. Samen worden de problemen, achtergrond en situatie in kaart gebracht. We kijken welke behandeling het meest passend is en waar iemand het beste behandeld kan worden. We maken afspraken over de samenwerking en zetten deze in een samenwerkingsovereenkomst. Het kan zijn dat we, met toestemming, overleggen met de verwijzer of ergens anders informatie opvragen. Het is ook mogelijk dat we een gesprek met een eventuele partner en gezinsleden voeren of een psychologisch onderzoek doen.

Behandelplan

Samen met de patiënt en de verwijzer bepalen we welke behandeling iemand krijgt. Dit leggen we vast in een behandelplan. Hierna begint de behandeling.