Hoe ziet de behandeling bij Transfore er uit?

Hoe ziet de behandeling bij Transfore er uit? Je kunt op verschillende manieren behandeld worden: klinisch, poliklinisch of bij jou thuis als de situatie hier om vraagt. Ook bieden we de mogelijkheid om een deel van je behandeling online te volgen.  We bieden behandelingen voor alle vormen van grensoverschrijdend gedrag, maar zijn gespecialiseerd in seksueel en gewelddadig grensoverschrijdend gedrag.

Als je bij ons een behandeling kan gaan volgen, starten we met een intakegesprek. We bespreken dan jouw situatie. Tegen welke problemen loop je aan en hoe deze zijn ontstaan. Wat jij zelf uit de behandeling wilt halen, jouw toekomstplannen en wat je nodig hebt om deze te behalen.  Ook nemen we een risicotaxatie af. Hierin stellen we de kans op herhaling vast en bekijken we wat er in de behandeling aan de orde moet komen. Als we het er over eens zijn dat we jou kunnen helpen, stellen we samen de behandeldoelen en aanpak vast. Je kunt hieronder lezen hoe een behandeling er uit kan zien.

Deze animatie legt uit hoe een behandeltraject er bij Transfore uit kan zien. 

 
 

Poliklinische behandeling

Bij een poliklinische behandeling kom je zelfstandig op een afspraak naar één van onze locaties om behandeld te worden. 
We bieden individuele behandelingen.  Dit betekent dat je samen met je behandelaar in gesprek gaat. Vaak vinden die gesprekken in het begin wekelijks plaats later, als dat kan, eens per 2 weken. Er zijn ook behandelaren die een andere manier van behandelen hebben dan praten, namelijk de vaktherapeuten. Zij gebruiken sport, tekenen en schilderen of muziek om je te helpen bij jouw problematiek.

Bij groepsbehandelingen vorm je samen met anderen een groep omdat jullie allemaal aan dezelfde problematiek willen werken. Hierdoor kan je ook van anderen leren hoe zij met hun problemen om gaan. Soms leert de ene persoon iets sneller dan een andere, maar een groep biedt de kans om elkaar te helpen.

Tijdens online behandelingen kun je vanaf huis achter je computer deelnemen aan jouw behandeling. Dit is wel altijd in combinatie met een individuele- of groepsbehandeling. Dit kan helpen om tussen de gesprekken door ook bezig te blijven met je behandeldoelen. Het kan ook zo zijn dat je werk hebt en het soms moeilijk is om afspraken te maken, dan kun je op een zelf gekozen moment online toch een behandeling volgen.

Klinische behandeling

Bij een klinische behandeling verblijf je in de kliniek, op een afdeling. Dit geeft je de rust en de ruimte om aan je behandeling te werken, zonder dat het meteen weer mis zou kunnen gaan. Tijdens een overleg gaan we kijken hoe jouw weg van een klinische opname naar meer zelfstandig functioneren doorlopen kan worden. We leggen samen met jou de zorgdoelen vast in een zorgplan. Jouw behandeling is gebaseerd op deze doelen. Dit kunnen zowel individuele - als groepsbehandelingen zijn. Hierboven leggen we uit wat dit betekent. 

Mate van zorg en beveiliging

Het kan zijn dat de mate van beveiliging en zorg wijzigt gedurende jouw traject. Dit zodat je altijd de juiste zorg en beveiliging op het juiste moment krijgt.

In deze video legt een behandelaar uit hoe een behandeling er uit kan zien

 

Voor behandeling is een verwijzing nodig. Meestal verwijst de huisarts voor behandeling bij Transfore, en is een verwijsbrief nodig van de huisarts. Na de aanmelding volgt de eerste kennismaking. Het is afhankelijk van de problemen en eventuele straftitel of de behandeling poliklinisch of klinisch is. Bij een behandeling bij de polikliniek, komt iedereen zelfstandig op afspraak naar een locatie van Transfore. Een huisbezoek is ook mogelijk. Bij een klinische behandeling is er sprake van een verplicht of vrijwillig verblijf in de kliniek. Deze behandeling vindt plaats in een gesloten setting. Dat wil zeggen dat patiënten onder toezicht staan en de kliniek niet zonder toestemming kunnen verlaten.

Behandeling

Na aanmelding zijn er een of meerdere gesprekken. Samen worden de problemen, achtergrond en situatie in kaart gebracht. We kijken welke behandeling het meest passend is en waar iemand het beste behandeld kan worden. We maken afspraken over de samenwerking en zetten deze in een samenwerkingsovereenkomst. Het kan zijn dat we, met toestemming, overleggen met de verwijzer of ergens anders informatie opvragen. Het is ook mogelijk dat we een gesprek met een eventuele partner en gezinsleden voeren of een psychologisch onderzoek doen.

Behandelplan

Samen met de patiënt en de verwijzer bepalen we welke behandeling iemand krijgt. Dit leggen we vast in een behandelplan. Hierna begint de behandeling.

Hoe lang duurt de behandeling?

De behandeling duurt zo lang als nodig, dat wil zeggen totdat de symptomen of problemen weer onder controle zijn. We zoeken altijd naar een goede balans tussen de investering die patiënten doen en het resultaat dat dat oplevert.

Het verblijf in de hoog beveiligde forensisch psychiatrische kliniek (FPK) is zo kort mogelijk. Als de kans op (nieuw) delictgedrag klein genoeg is, wordt de patiënt overgeplaatst naar één van de forensisch psychiatrische afdelingen (FPA Almelo of Forence) of de forensisch beschermende woonvormen (FBW) van Transfore. Een opname proberen we zo kort als mogelijk in te zetten.