Hoe ziet de behandeling bij Transfore er uit?

Voor behandeling is een verwijzing nodig. Meestal verwijst de huisarts voor behandeling bij Transfore, en is een verwijsbrief nodig van de huisarts. Na de aanmelding volgt de eerste kennismaking. Het is afhankelijk van de problemen en eventuele straftitel of de behandeling poliklinisch of klinisch is. Bij een behandeling bij de polikliniek, komt iedereen zelfstandig op afspraak naar een locatie van Transfore. Een huisbezoek is ook mogelijk. Bij een klinische behandeling is er sprake van een verplicht of vrijwillig verblijf in de kliniek. Deze behandeling vindt plaats in een gesloten setting. Dat wil zeggen dat patiënten onder toezicht staan en de kliniek niet zonder toestemming kunnen verlaten.

Behandeling

Na aanmelding zijn er een of meerdere gesprekken. Samen worden de problemen, achtergrond en situatie in kaart gebracht. We kijken welke behandeling het meest passend is en waar iemand het beste behandeld kan worden. We maken afspraken over de samenwerking en zetten deze in een samenwerkingsovereenkomst. Het kan zijn dat we, met toestemming, overleggen met de verwijzer of ergens anders informatie opvragen. Het is ook mogelijk dat we een gesprek met een eventuele partner en gezinsleden voeren of een psychologisch onderzoek doen.

Behandelplan

Samen met de patiënt en de verwijzer bepalen we welke behandeling iemand krijgt. Dit leggen we vast in een behandelplan. Hierna begint de behandeling.

Hoe lang duurt de behandeling?

De behandeling duurt zo lang als nodig, dat wil zeggen totdat de symptomen of problemen waarmee u begon weer onder controle zijn. We zoeken altijd naar een goede balans tussen de investering die patiënten doen en het resultaat dat dat oplevert.

Het verblijf in de hoog beveiligde forensisch psychiatrische kliniek (FPK) is zo kort mogelijk. Als de kans op (nieuw) delictgedrag klein genoeg is, wordt de patiënt overgeplaatst naar één van de forensisch psychiatrische afdelingen (FPA Almelo of Forence) of de forensisch beschermende woonvormen (FBW) van Transfore. Een opname proberen we zo kort als mogelijk in te zetten.