Aanmelden voor verwijzers

Verwijzen naar dagbehandeling en polikliniek (De Tender Twente, De Tender IJssel-Vecht)

Om patiënten aan te melden, richt u een verwijsbrief aan het secretariaat van De Tender of maakt u gebruik van het digitale aanmeldformulier.

Graag ontvangen wij de al aanwezige rapportage, relevante biografische en medische gegevens, informatie over het delictgevaarlijk gedrag, uw diagnose en eventuele processen-verbaal. Na screening van deze gegevens beoordeelt De Tender of wij de patiënt kunnen uitnodigen voor de intakeprocedure. Aansluitend informeren wij u en de patiënt over het vervolg van de procedure en over de te volgen behandeling.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden tot behandeling van uw patiënt? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0570 627 901.

Verwijzen voor klinische opname

Voor een klinische opname en wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de coördinator patiëntenlogistiek via 0570 604 455.

De aanmelding van patiënten voor de FPK loopt via het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP).