ANBI gegevens

De naam van de instelling
Stichting Transfore

Publiek bekende naam
Transfore

Het RSIN/fiscaal nummer
8535.939.42

KvK nr
59662549

Contactgegevens
Adres: Nico Bolkesteinlaan 1
Postcode: 7416 SB
Plaats: Deventer
Telefoonnummer: 0570 - 604455

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuursleden
Voor de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden verwijzen we naar de website van de Dimence Groep.
Bestuurssamenstelling
Raad van Toezicht
 
Beleidsplan, beloningssysteem, verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Jaarrekening 2023 Transfore - inclusief controleverklaring
Kwaliteitsverslag 2023 - Transfore
ANBI publicatieformulier 2022
Verrichtingenplan stichting Transfore
Beleidsplan 2019 stichting Transfore

Doelstelling Transfore
Transfore is een stichting voor forensische psychiatrie in Oost-Nederland. In de forensische psychiatrie worden patiënten behandeld met psychiatrische problematiek, die grensoverschrijdend (delict)gedrag hebben vertoond of dreigen te vertonen. Doel hierbij is het verminderen van het recidiverisico en (dreigend) grensoverschrijdend gedrag en verhoging van kwaliteit van leven van patiënten en naastbetrokkenen. Transfore heeft de ambitie om een brugfunctie tussen deze velden te vervullen en een bijdrage te leveren aan het vergroten van de maatschappelijke veiligheid.