Kosten en vergoedingen

Wordt uw behandeling vergoed door de zorgverzekeraar in 2024?

De onderhandelingen met de meeste zorgverzekeraars zijn, net als andere jaren, op dit moment nog in volle gang. Dat betekent dat we - Transfore is onderdeel van Dimence Groep - nog niet met elke zorgverzekeraar een contract hebben afgesloten, maar hierover wel in gesprek zijn. We doen er alles aan om deze gesprekken zo snel mogelijk af te ronden. Op deze pagina vindt u een actueel overzicht van de stand van zaken per zorgverzekeraar.

Wie betaalt de behandeling?

Wie betaalt de behandeling? Dat is afhankelijk van hoe iemand bij Transfore terecht is gekomen. Als een strafrechtelijke maatregel is opgelegd, betaalt justitie de behandeling. Is er een verwijzing van de huisarts of een specialist? Dan komen de kosten voor rekening van de zorgverzekering. Informeer vóór de start van een behandeling, altijd bij de zorgverzekeraar wat er wel en niet vergoed wordt. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Zorgprestatiemodel

Op 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd. Dit is een nieuw betalingssysteem in onze zorg. Dat kan gevolgen hebben voor het eigen risico van patiënten die vrijwillig worden behandeld. Dat wil zeggen via een huisarts of specialist zijn doorverwezen naar Transfore. De verandering geldt niet voor patiënten die vanuit Justitie een behandeling volgen bij Transfore. 

Het eigen risico

Wanneer u ouder bent dan 18 jaar worden ggz-behandelingen meestal vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Voor de meeste zorg betaalt u een eigen risico. Dit is een verplicht bedrag, dat alle verzekerden ieder kalenderjaar moeten betalen. Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Wat verandert er?

Vanaf januari 2022 worden ggz-behandelingen niet meer als pakket in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar. Dan wordt ieder consult apart in rekening gebracht.
Dus: wanneer u twee keer per maand een behandeling krijgt, krijgt de zorgverzekeraar twee rekeningen die maand. De zorgverzekeraar kijkt bij elke rekening of uw eigen risico al opgemaakt is. Lopen de behandelingen door in een nieuw kalenderjaar, dan betaalt u  voor het nieuwe kalenderjaar ook het eigen risico.

Lees hier de patientfolder over het zorgprestatiemodel (pdf) 

Lees hier de veelgestelde vragen over het zorgprestatiemodel (website Dimence)

Eigen risico

Houd er rekening mee dat als u vrijwillig wordt behandeld, dat wil zeggen door de huisarts wordt doorverwezen, dit direct gevolgen heeft voor uw eigen risico. Zodra u door uw verwijzer bent aangemeld, betaalt u voor alle directe en indirecte tijd het wettelijke eigen risico óf het door u vrijwillig verhoogde eigen risico. Pas daarna betaalt uw zorgverzekeraar de kosten. Dat betekent concreet dat u de eerste kosten zelf moet betalen. Ook als na het eerste gesprek blijkt dat Transfore u niet de benodigde behandeling kan bieden. Immers zijn er dan al kosten gemaakt en een aantal (indirecte) handelingen uitgevoerd. Het is goed om hiervan bewust te zijn.  Als u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Benader uw zorgverzekeraar ook als u hier zorgen over maakt, u kunt hier ondersteuning bij krijgen. 

Justitie

Wanneer u behandeling volgt op grond van een strafrechtelijke titel, dan vallen de kosten onder de Forensisch Zorg van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Reiskosten

Reiskosten en parkeerkosten zijn voor eigen rekening. In enkele gevallen worden reiskosten vergoed door de zorgverzekeraar.