Behandelaanbod seksueel grensoverschrijdend gedrag

Transfore biedt groepsbehandeling voor mensen die een zedendelict hebben gepleegd of juist willen voorkomen.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag ontstaat niet zomaar. Hier hebben verschillende factoren invloed op. Vaak is er sprake van gevoelens van angst en schaamte. Dit kan tot gevolg hebben dat je hier met niemand over kan spreken en in een sociaal isolement verkeert. De groepsbehandeling van Transfore kan helpen om uit een sociaal isolement te komen en zicht te krijgen op de factoren die van invloed zijn op je seksueel grensoverschrijdend gedrag om zo het risico te verkleinen. Transfore biedt eendaagse en driedaagse groepsbehandelingen, als ook een dagdeel behandeling specifiek voor mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb).  De keuze voor meerdaagse of 1-daagse groepstherapie wordt gemaakt op grond van het risiconiveau.  Download hier een overzicht van het behandelaanbod. 

Eendaagse groepsbehandeling

De eendaagse groepsbehandeling is ontwikkeld voor mensen die een zedendelict hebben gepleegd of dreigen te plegen en die daardoor met politie en justitie in contact zijn gekomen of dreigen te komen. Bij de eendaagse groepsbehandeling leer je inzicht te
krijgen in je eigen denken, voelen en handelen in relatie tot seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast worden er nieuwe vaardigheden aan geleerd om delictgedrag te voorkomen. Het betreft een open groep, er kunnen steeds nieuwe deelnemers instromen. De behandeling is 1 keer per week, bevat 4 therapie vormen (Psychotherapie, Delictpreventie, Beeldende therapie, Seksualiteit) en duurt één tot twee jaar.
Download de flyer.

Driedaagse groepsbehandeling

De driedaagse groepsbehandeling is ontwikkeld voor mensen die een zedendelict hebben gepleegd of dreigen te plegen. Door dit gedrag is of dreigt er contact met politie en justitie. Voorbeelden van zedendelicten zijn: downloaden, bekijken & delen kinderporno; seksueel
contact met een minderjarige; Aanranding en verkrachting; exhibitionisme en voyeurisme. De driedaagse duurt één tot twee jaar, is 3 keer per week, bevat diverse therapie vormen (Psychotherapie, Schematherapie, Cognitieve gedragstherapie Delictpreventie, Seksualiteit en relaties, Dramatherapie en Beeldende therapie).
Download de flyer. 

Dagdeel groepsbehandeling lvb

Transfore biedt groepsbehandeling voor patiënten met een lichte verstandelijke beperking met (dreigend) seksueel grensoverschrijdend gedrag of voor mensen die profiteren van behandeling aangeboden op dit niveau. In de therapie wordt de individuele ‘verkeerde afslag’ of ‘het foute pad’ in kaart gebracht en nieuwe vaardigheden aangeleerd om delictgedrag te voorkomen. Tevens kijken we naar wat voor iemand een positieve toekomst is zodat men op ‘het juiste pad’ blijft.
Download de flyer voor patienten
Download de flyer voor professionals 

Individuele therapie

De behandeling bestaat uit wekelijks 1 á 2 behandelgesprekken gericht op het inzicht krijgen in de delictdynamiek, het verminderen van de dynamische risicofactoren en het opbouwen van een  pro-sociale toekomst. Individuele therapie wordt zowel face-to-face als online gegeven. Indien gewenst wordt de individuele therapie aangevuld met online modules. Face-to-face behandeling wordt aangeboden in Zwolle, Deventer, Apeldoorn, Doetinchem, Almelo en Enschede. Voor de onlinebehandeling zijn deelnemers uit heel Nederland welkom. 

Kortdurende therapie (ook voor downloaders van kinderporno) 

Deze tot 10 á 15 sessies beperkte therapie is gericht op het geven van psyche-educatie, het herkennen van risicosituaties en het behandelen van psychosociale problematiek. Kortdurende therapie worden zowel face-to-face als online gegeven (individueel en groepsgewijs). Indien gewenst wordt de individuele therapie aangevuld met online modules. Face-to-face behandeling wordt aangeboden in Zwolle, Deventer, Almelo en Enschede. Voor de onlinebehandeling zijn deelnemers uit heel Nederland welkom. 

AANMELDEN EN MEER INFO 

VOOR EEN BEHANDELING BINNEN EEN FORENSISCHE TITEL HEBBEN WE EEN PASSENDE INDICATIE 
VAN HET IFZO NODIG. VOOR EEN VRIJWILLIGE BEHANDELING EEN VERWIJZING VAN DE HUISARTS. 

Voor meer informatie of het bespreken van een concrete casus over seksueel grensoverschrijdend gedrag kunt u contact opnemen met psychotherapeut Jan Willem van den Berg (j.vandenberg@transfore.nl - 0570-627901)