Gemeenteraad Deventer: Bouw forensisch psychiatrische kliniek op Brinkgreven niet wenselijk

Op woensdag 7 februari 2024 heeft de meerderheid van de gemeenteraad van Deventer het college van B&W niet gesteund in haar positieve grondhouding  t.a.v. de nieuwbouwplannen van een fpk op het Brinkgreventerrein.  De directie van Transfore (onderdeel van Dimence Groep) is uitermate teleurgesteld over het advies van de gemeenteraad omdat we een gezamenlijk belang hebben dat mensen met ernstig grensoverschrijdend gedrag behandeld worden in het belang van een veilige samenleving.  Het standpunt van Transfore is dat de nieuwbouwplannen wel binnen het huidige bestemmingsplan passen.

Aanleiding
Transfore heeft in augustus 2023 een preadvies aangevraagd bij de gemeente Deventer om te weten of de nieuwbouwplannen in de huidige vorm passen binnen het vigerende bestemmingsplan. Op 23 november 2023 heeft de gemeente in haar reactie gesteld dat een forensisch psychiatrische kliniek (fpk) niet past  binnen het geldende bestemmingsplan op het Brinkgreven-terrein. Het college heeft de gemeenteraad vervolgens om een (niet bindend) advies gevraagd over het (al dan niet) afwijken van het bestemmingsplan.

Advies gemeenteraad
De raad heeft op 11 januari 2024 een werkbezoek afgelegd bij Transfore. En op 17 januari 2024 is de raad in de Nicolaasschool in Schalkhaar in gesprek gegaan met bewoners en organisaties in de omgeving van het Brinkgreventerrein. Op 7 februari heeft de meerderheid van de raad  het college geadviseerd om de nieuwbouwplannen van Transfore in afwijking van het bestemmingsplan niet mogelijk te maken. Een groot deel van de raad onderschrijft het belang van het realiseren van een fpk, maar vindt dat er te veel van Schalkhaar wordt gevraagd door de concentratie van zorgfuncties in en om het dorp.

Begrip maar ook teleurstelling
Transfore heeft er begrip voor dat de politiek aandacht heeft voor de geuite zorgen door buurtbewoners, maar betreurt dat bewoners de functie en voordelen van de aanwezigheid van deze zorg en voorzieningen in de buurt niet of minder ervaren. Brinkgreven is een parkachtige omgeving waar patiënten, medewerkers maar zeker ook bewoners rondom het park gastvrij en veilig gebruik van kunnen maken. Met of zonder fpk.

Hoe verder?
Transfore is  van mening dat de nieuwbouwplannen wel passen binnen het bestemmingsplan van het Brinkgreventerrein.  Het door Transfore ingewonnen advies ondersteunt dit standpunt. Transfore heeft dit al eerder kenbaar gemaakt aan raad en college. Transfore gaat vooralsnog door met het project fpk. De  organisatie neemt binnenkort – op basis van het definitieve voorontwerp – een besluit over het vervolg. Wanneer ook op het definitief ontwerp een  positief besluit volgt, start het  vergunningentraject. Een formele inspraak- en bezwaarprocedure waar alle betrokken partijen gebruik van kunnen maken, is hier onderdeel van.

Hoe dan ook: Transfore en Dimence Groep begrijpen de zorgen en bezwaren van buurtbewoners en zullen in het vervolg van het traject in samenspraak met de buurt alles in het werk stellen om mogelijke overlast in welke vorm dan ook te voorkomen.

Artikel Stentor: 'Duivels dilemma, maar het dorp gaat voor'