Zorgprogramma's

De zorgprogramma van Transfore beschrijven hoe en op welke wijze door ons ambulante zorg wordt geboden aan mensen met grensoverschrijdend gedrag vanwege psychiatrische problematiek. Kortom wat u van ons kunt verwachten.

Transfore heeft 2 zorgprogramma’s voor ambulante forensische zorg: ‘Tot hier en nu verder’ voor patiënten met gewelddadig grensoverschrijdend gedrag en ‘Een kwestie van goede zeden’ voor patiënten met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Download de factsheets

Factsheet zorgprogramma Tot hier en nu verder (gewelddadig grensoverschrijdend gedrag)
Factsheet zorgprogramma Een kwestie van goede zeden (seksueel grensoverschrijdend gedrag)

Download de complete zorgprogramma's

Zorgprogramma gewelddadig grensoverschrijdend gedrag (Tot hier en nu verder)
Zorgprogramma seksueel grensoverschrijdend gedrag (Een kwestie van goede zeden)

Deze zorgprogramma’s bevatten een optimaal en samenhangend zorgaanbod voor forensisch psychiatrische patiënten en dient als (be)handelkader voor de ambulante forensische zorg door De Tender, de poliklinieken van Transfore. We beogen met deze zorgprogramma onze patiënten een goede behandeling te bieden. De zorgprogramma’s zijn voor iedereen toegankelijk. Dit omdat we op deze wijze patiënten en indirect betrokkenen, zoals verwijzers, familieleden, ketenpartners en financiers een inkijk geven in wát we doen, en waaróm we dat doen. Download hier een overzicht van ons behandelaanbod voor seksueel grensoverschrijdend gedrag.