Patiëntenraad

Medezeggenschap patiënten van Transfore

De medezeggenschap is binnen Transfore belegd bij een patiëntenraad. De raad wordt door Transfore ondersteund om hun taak te kunnen uitvoeren. We betrekken de patiëntenraad waar mogelijk in een zo vroeg mogelijk stadium bij organisatieontwikkelingen. De medezeggenschap wordt hierbij op een zo laag mogelijk niveau in de organisatie belegd. Dit betekent dat de patiëntenraad volledig aansluit bij de structuur die gekozen is binnen de Dimence Groep.

De patiëntenraad wordt gevormd door minimaal 5 en maximaal 9 personen. We streven ernaar vanuit alle organisatieonderdelen tenminste één lid in de patiëntenraad te hebben. De patiëntenraad ‘levert’ ook twee leden voor de Centrale Cliëntenraad (CCR) van de Dimence Groep.

Patiënten De Tender

Ervaring leert dat het moeilijk is patiënten van De Tender deel te laten nemen aan een patiëntenraad. Zij zijn wel bereid op projectbasis invulling te geven aan de medezeggenschap. De samenwerking op projectbasis wordt door alle betrokken partijen als zeer constructief en waardevol ervaren. Daarom blijft deze vorm voor De Tender, naast de patiëntenraad, gehandhaafd.

Deelnemer worden?

We kunnen altijd enthousiaste deelnemers gebruiken. Zowel voor de patiëntenraad als de medezeggenschap op projectbasis. Als u belangstelling heeft, stuur dan een e-mail naar patientenraad@transfore.nl.

Bezoek de website van de Patiëntenraad van Transfore