Patiëntenraad

De patiëntenraad komt op voor de belangen van de patiënten van Transfore. De leden van de raad zijn zelf ook patiënt  (geweest). We praten en denken mee over ontwikkelingen en besluiten binnen Transfore. Zo hebben we invloed op zaken die ook voor jou als patiënt belangrijk zijn.

Wie zijn wij?

Wij zijn (oud)patiënten van Transfore of betrokkenen. We worden ondersteund door een professionele begeleider.

Wat doen wij?

We overleggen met medewerkers, directie en management van Transfore. Tijdens onze vergaderingen bespreken we alle zaken die belangrijk zijn voor patiënten. Om goed op de hoogte te zijn van wat er speelt, bezoeken wij regelmatig de locaties van Transfore. Zo verzamelen we vragen, klachten en ideeën van patiënten.

Hoe vergaderen wij?

We vergaderen ’s avonds en digitaal. Je kunt dus ook meepraten en meedenken als je nog geen verloven hebt.

Welke onderwerpen bespreken we?

We praten over onderwerpen die er toe doen voor patiënten, zoals:

  • Informatievoorziening Rookbeleid
  • Veiligheid en hygiëne
  • Recreatie en ontspanning Voeding
  • Wachttijden
  • Kwaliteit van de geleverde zorg Knelpunten binnen de behandeling
  • Bereikbaarheid en gastvrijheid
  • Personeel
  • Daarnaast nemen we deel aan diverse projecten binnen Dimence Groep en schrijven we artikelen voor het cliëntenblad Diverce. 

 

Hoe kun jij de patiëntenraad helpen?

Door met ons mee te praten en mee te denken! 

Wil jij je aansluiten bij onze patiëntenraad? Of heb je onderwerpen waarvan je vindt dat die besproken moeten worden? Neem dan contact met ons op via: patientenraad@transfore.nl
 

Bezoek de website van de Patiëntenraad van Transfore

Download hier de folder van de Patientenraad van Transfore