Uw betrokkenheid

Het betrekken van u als naaste zien wij als een onmisbaar onderdeel van de behandeling. U kent de patiënt veel langer dan wij en kan informatie geven die waardevol is voor het aanbieden van de juiste behandeling. Tevens helpt contact tussen de patiënt en naasten om minder snel terug te vallen en dat vermindert de kans op herhaling van strafbaar gedrag aanzienlijk. Wij werken daarom graag samen met naasten als partners in de zorg. Elkaar op de hoogte houden van de behandeling en ervaringen delen over het verloop.  Op welke manier en wanneer uitvoering gegeven kan worden aan deze betrokkenheid, is voor een groot deel afhankelijk van de wensen en behoeften van de patiënt. Heeft u vragen over de behandeling van uw naaste? De patiënt kan dit bespreken met de behandelaar en ervoor zorgen dat u contact met de behandelaar op kunt nemen. 

Een behandeling in de forenische zorg is erop gericht
om te voorkomen dat iemand opnieuw een delict pleegt.
Contact tussen de patiënt en de familie helpt om minder snel
terug te vallen en vermindert de kans op herhaling van strafbaar gedrag. 

Betrokken? ‘Ja, tenzij…’

De betrokkenheid van u als naastbetrokkene bij het patiënttraject is vaak een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle behandeling. Helaas lukt dat toch niet altijd. Soms omdat de patiënt er nadrukkelijk bezwaar tegen heeft, soms omdat u als familielid of vriend zelf afstand wilt nemen. In beide situaties ziet Transfore het als haar taak om hier aandacht voor te vragen, te bekijken wat er wel mogelijk is ondersteuning te bieden bij het verbeteren en herstellen van relaties. Als de patiënt bijvoorbeeld niet wil dat u betrokken wordt bij de behandeling, betekent het niet dat u helemaal geen contact met ons kunt hebben. We mogen u dan alleen niet informeren over de inhoud van de behandeling en andere persoonlijke zaken. Wel kunnen we meer vertellen over hoe wij werken of waar u zelf ondersteuning bij kunt krijgen. 

Verschillende rollen als naaste

Als naaste vervult u vaak één of meerdere rollen. Het is goed om hiervan bewust te zijn, omdat uw betrokkenheid en behoefte aan steun misschien wel verschilt per rol. Geef dit ook gerust aan in de gesprekken met het behandelteam.

1. Informatiebron voor diagnostiek en monitoring door de behandelaar
2. Co-begeleider die deelneemt in het behandelplan van de patiënt
3. Mantelzorger voor persoonlijke, emotionele of praktische zorg
4. Zelf zorgvrager geworden vanwege overbelasting.

Mail ons bij vragen over ons naastenbeleid of als u meer wilt weten over de rol die u kunt spelen tijdens en na het herstel.

 

Adviesraad

De Adviesraad Naasten van Stichting Dimence en Transfore vertegenwoordigt de belangen van naasten binnen deze stichtingen. Leden van de raad zetten hiertoe hun eigen kennis en ervaring in. De raad denkt mee en adviseert over onderwerpen die zij zelf aan draagt. Daarbij krijgt ze ondersteuning vanuit de organisatie. Wilt u lid worden van de Adviesraad of op een andere manier bijdragen? Neen dan contact op via info@transfore.nl.