Update zorgcontracten 2024

Wordt uw behandeling vergoed door de zorgverzekeraar in 2024?

De onderhandelingen met de meeste zorgverzekeraars zijn, net als andere jaren, op dit moment nog in volle gang. Dat betekent dat we - Transfore is onderdeel van Dimence Groep - nog niet met elke zorgverzekeraar een contract hebben afgesloten, maar hierover wel in gesprek zijn. We doen er alles aan om deze gesprekken zo snel mogelijk af te ronden. Op deze pagina vindt u een actueel overzicht van de stand van zaken per zorgverzekeraar.

De informatie over het afsluiten van zorgcontracten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders (zoals Transfore) voor het komende jaar wordt dit jaar op een andere manier gedeeld. Door deze manier is het makkelijker te zien of er al een contract is afgesloten tussen verzekeraar en aanbieder of hoe ver de onderhandelingen zijn.

Er zijn 5 opties van onderhandeling:
1. Contract, zorg wordt vergoed,
2. (Nog) geen contract, zorg wordt wel vergoed,
3. Nog geen contract, wel vergoed zolang de onderhandeling loopt,
4. Nog geen contract, mogelijk een deel niet vergoed en
5. Geen contract, meestal een deel niet vergoed.

Bij iedere optie staat op deze website een duidelijke uitleg wat dit cijfer precies inhoudt.

Eigen risico

Houd er rekening mee dat als u vrijwillig wordt behandeld, dat wil zeggen door de huisarts wordt doorverwezen, dit direct gevolgen heeft voor uw eigen risico. Zodra u door uw verwijzer bent aangemeld, betaalt u voor alle directe en indirecte tijd het wettelijke eigen risico óf het door u vrijwillig verhoogde eigen risico. Pas daarna betaalt uw zorgverzekeraar de kosten. Dat betekent concreet dat u de eerste kosten zelf moet betalen. Ook als na het eerste gesprek blijkt dat Transfore u niet de benodigde behandeling kan bieden. Immers zijn er dan al kosten gemaakt en een aantal (indirecte) handelingen uitgevoerd. Het is goed om hiervan bewust te zijn.  Als u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Benader uw zorgverzekeraar ook als u hier zorgen over maakt, u kunt hier ondersteuning bij krijgen. 

Justitie

Wanneer u behandeling volgt op grond van een strafrechtelijke titel, dan vallen de kosten onder de Forensisch Zorg van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.