Transfore maakt de samenleving veiliger

Stichting Transfore behandelt mensen in Oost-Nederland die last hebben van grensoverschrijdend gedrag. Dat zijn bijvoorbeeld problemen met agressie of seksualiteit. Misschien hebben ze dit gedrag nog niet laten zien, maar dreigt dat te gaan gebeuren. Door de behandeling bij Transfore neemt het probleemgedrag van de patiënten af en wordt herhaling zoveel mogelijk voorkomen. Daarnaast is het belangrijk dat gezondheid, geldzaken, gevoelens en het omgaan met anderen beter worden. Zo draagt Transfore bij aan een veiliger samenleving. Als het kan, worden familie of vrienden bij de behandeling betrokken.

Ambulante of klinische forensische behandeling bij Transfore

Transfore heeft verschillende afdelingen. Afhankelijk van de problemen kan er op verschillende manieren behandeld worden bij dat wat nodig is om de problemen de baas te kunnen. Er zijn verschillende behandelprogramma’s die ingezet kunnen worden. Meestal gebeurt dit ambulant. Een opname kan tijdelijk ondersteunen als dit nodig blijkt.

De meeste patiënten behandelen we ambulant bij één van De Tender poliklinieken of bij iemand thuis door een van de forFACT teams. De behandeling bij De Tender is op afspraak bij één van de locaties van De Tender. Als het nodig is, kunnen mensen voor kortere of langere tijd worden opgenomen op een afdeling of bij Forence. Ook kunnen zij begeleiding krijgen bij het (zelfstandig) wonen. Wanneer meer intensieve zorg en veiligheid nodig is, kan iemand worden opgenomen in de kliniek.

Samenwerking met andere zorgaanbieders

Transfore werkt nauw samen met andere zorgaanbieders. Dit leidt ertoe dat andere problemen dan het grensoverschrijdende gedrag en achterliggende oorzaken ook aandacht kunnen krijgen. Zo dragen we ertoe bij dat patiënten op alle levensterreinen aan de samenleving kunnen deelnemen.