Transfore maakt de samenleving veiliger

Transfore is dé instelling voor forensische GGZ in Oost-Nederland. We behandelen jaarlijks ruim 1500 mensen die grensoverschrijdend gedrag (dreigen te) vertonen. We zijn een jonge organisatie (7 jaar) met een grote ambitie in duurzaamheid, ontwikkeling van mensen en digitale transformatie. We staan bekend om ons trajectdenken en bieden medewerkers veel mogelijkheden voor eigen initiatief. Transfore maakt als stichting onderdeel uit van de Dimence Groep en telt circa 200 medewerkers.  We werken volgens onze kernwaarden gastvrij, veiligheid en resultaatgerichtheid aan de psychische- en psychiatrische problematiek van patiënten. Dit door behandeling, begeleiding, ondersteuning en dagbesteding. Binnen Transfore behandelen we patiënten vanuit het motto ‘Ambulant tenzij…’ Als het kan, betrekken we familie of vrienden bij de behandeling. De veiligheid van de samenleving staat altijd voorop.

Ambulante of klinische forensische behandeling bij Transfore

Door de behandeling bij Transfore neemt het (dreigende) probleemgedrag van de patiënten af en wordt herhaling zoveel mogelijk voorkomen. Denk daarbij aan problemen met agressie of seksualiteit.  Daarnaast is het belangrijk dat gezondheid, geldzaken, gevoelens en het omgaan met anderen beter worden. Transfore heeft verschillende afdelingen. Afhankelijk van de problemen kan er op verschillende manieren behandeld worden. Er zijn verschillende behandelprogramma’s die ingezet kunnen worden. Meestal gebeurt dit ambulant. Een opname kan tijdelijk ondersteunen als dit nodig blijkt. Zo draagt Transfore bij aan een veiliger samenleving

De meeste patiënten behandelen we ambulant bij één van De Tender poliklinieken of bij iemand thuis door een van de forFACT teams. De behandeling bij De Tender is op afspraak bij één van de locaties van De Tender. Als het nodig is, kunnen mensen voor kortere of langere tijd worden opgenomen op een afdeling of bij Forence. Ook kunnen zij begeleiding krijgen bij het (zelfstandig) wonen. Wanneer meer intensieve zorg en veiligheid nodig is, kan iemand worden opgenomen in de kliniek. Als het kan, worden familie of vrienden bij de behandeling betrokken.
 

We bouwen bij Dimence Groep aan een mentaal veerkrachtige wereld

Transfore zet zich als  stichting van Dimence Groep in voor een mentaal veerkrachtige wereld. Samen met alle partijen bouwen we aan ecosystemen die mentale gezondheid voeden en versterken. De visie van Dimence Groep draagt bij aan het verkleinen van de zorgkloof en het bieden van een goede werkomgeving, waar elke professional met plezier in kan werken. 

Doordat Transfore onderdeel is van Dimence Groep kunnen we sterk inzetten op opleiding, onderzoek en innovatieve zorg.  We werken hiervoor nauw samen met andere zorgaanbieders om over alle schotten heen de gewenste trajecten voor forensische patiënten in Oost-Nederland te kunnen realiseren.  Zo houden we goede specialistische zorg ook effectief en betaalbaar. Voor de beste forensische zorg van morgen.

 

Meer over Transfore

Onze werkwijze

Onze ambitie

Onze kernwaarden

Onze geschiedenis