Werkwijze

Patiënt centraal

Bij een behandeling bij Transfore staat de patiënt centraal. Dit betekent dat in het behandelplan díe onderdelen terugkomen die aansluiten bij de problemen. Dit individuele plan wordt samen met de patiënt opgesteld. Meestal kan dit behandelplan in een van de organisatie-onderdelen van Transfore uitgevoerd worden in een zogenaamd multidisciplinair team.

De behandeling kan ook de vorm van een traject krijgen. Dat wil zeggen dat de gehele behandeling door verschillende afdelingen na elkaar wordt gedaan. Dat is het best aan te geven met een honingraat. Een behandeltraject bestaat dan uit elkaar opvolgende behandelplannen. Verschillende afdelingen worden na elkaar geschakeld in dit traject. Elk behandeltraject kan in samenwerking met de patiënt op maat gemaakt worden, passend bij wat nodig is. De wisseling van afdeling of focus van behandeling wordt vroegtijdig aangegeven. Dit geeft een patiënt duidelijkheid over wat hij kan verwachten bij Transfore.

  • Een zorgketen kent geen vast begin of einde;
  • Een zorgketen hoeft niet in een vaste richting of volgorde doorlopen te worden;
  • Beveiliging en behandelintensiteit kunnen makkelijk af- of opgeschaald worden;
  • In een behandeltraject zijn meerdere vervolgstappen mogelijk;
  • “Niet-forensische” voorzieningen zijn wel onderdeel van het forensische zorgcircuit;
  • Klinische en ambulante zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden;
  • Per patiënt en moment verschilt het welk organisatieonderdeel het centrum vormt.

De honingraat heeft dus geen vaste vorm, is nooit af en ziet er, afhankelijk van het perspectief waaruit het bekeken wordt, altijd weer anders uit.

Onderdeel van Dimence Groep

Transfore is dé instelling voor forensische GGZ in Oost-Nederland. We behandelen jaarlijks ruim 1500 mensen die grensoverschrijdend gedrag (dreigen te) vertonen. We zijn een jonge organisatie (8 jaar) met een grote ambitie in duurzaamheid, ontwikkeling van mensen en digitale transformatie. We staan bekend om ons trajectdenken en bieden medewerkers veel mogelijkheden voor eigen initiatief. Transfore maakt als stichting onderdeel uit van de Dimence Groep en telt circa 200 medewerkers. We werken volgens onze kernwaarden gastvrij, veiligheid en resultaatgerichtheid aan de psychische- en psychiatrische problematiek van patiënten. Dit door behandeling, begeleiding, ondersteuning en dagbesteding. Binnen Transfore behandelen we patiënten vanuit het motto ‘Ambulant tenzij…’ Als het kan, betrekken we familie of vrienden bij de behandeling. De veiligheid van de samenleving staat altijd voorop.