Kernwaarden en motto

Gastvrij, veilig en resultaatgericht vinden we belangrijk in ons werk. Daarom zijn het de kernwaarden van Transfore.

Gastvrij

 • naar onze patiënten. Door hun problemen worden zij vaak niet gastvrij behandeld.
 • naar onze collega’s. De basis voor een prettig werkklimaat.
 • naar onze partners. We delen onze expertise in plaats van deze voor onszelf te houden, zodat zij hun (maatschappelijke) taak beter kunnen vervullen. 
 • naar de maatschappij. We dragen bij aan een genuanceerde en evenwichtige beeldvorming van onze patiënten, hun problemen en de maatschappelijke risico’s die hiermee samen gaan.

Veilig

 • Het motto van Transfore is ‘Jij werkt hier (aan) veilig(heid) of jij werkt hier niet’
  Alle medewerkers en patiënten van Transfore hebben vanuit hun eigen rol recht op een veilige werk- of behandelplek en de plicht hieraan een actieve bijdrage te leveren.
 • Naast respect, relatie en privacy is er aandacht voor maatschappelijke veiligheid. Onze professionals hebben een integere werkhouding en maken altijd een goede afweging tussen de belangen van de patiënt enerzijds en die van zijn omgeving of de maatschappij anderzijds, zeker als de belangen tegengesteld (b)lijken te zijn.

Resultaatgericht

Transfore wil een goed behandelresultaat halen door:

 • het behandelen van de psychiatrische stoornis,
 • het verminderen van het recidiverisico en
 • het voorkomen van (dreigend) grensoverschrijdend gedrag.

Daarnaast is er een gezonde bedrijfsvoering met een goede afstemming binnen de Dimence Groep. We hebben goede verhoudingen met interne en externe partners.