Actueel

23 juli 2019
Ook in de periode van de zomervakantie werkt het Levensloopteam proeftuin Ketenveldnorm Overijssel hard door. Het Levensloopteam is de casussen aan het verkennen die zijn toegelaten tot de pilot, heeft veel nieuwe connecties gemaakt en praktische zaken opgepakt. Kortom de Proeftuin...
24 juni 2019
Het Levensloopteam heeft afgelopen week in kader van de Proeftuin Ketenveldnorm kennisgemaakt met het crisis voordeurteam van Mediant en tevens de klinische setting Helmer-Es bezocht. Na een hartelijk ontvangst en rondleiding ontstond er een goed gesprek over waar en hoe de beide partijen elkaar...
19 juni 2019
Transfore is partner in een project dat het spanningsveld onderzoekt tussen het beleid rondom middelengebruik enerzijds en het verbeteren van de kwaliteit van leven in de forensische GGZ anderzijds.  Erg relevant, immers de ‘werkvloer’ heeft hier dagelijks mee te maken....
17 juni 2019
De Dimence Groep heeft het Bestuursverslag 2018 en de Jaarrekening 2018 gepubliceerd. In het Bestuursverslag wordt aangegeven welke belangrijke stappen zijn gezet om de collectieve ambitie te behalen: de mentale gezondheid, maatschappelijke participatie en het welzijn van de mensen in ons...
29 mei 2019
De eerste patiënten zijn inmiddels toegelaten tot de Levensloopfunctie van de Proeftuin Ketenveldnorm Overijssel. Emiel van Veen, voorzitter overlegtafel IJsselland en procesregisseur Veiligheidshuis IJsselland neemt ons mee in de werkwijze en afwegingen die door de overlegtafel(s) hierbij is...
15 mei 2019
Deze week is bekend gemaakt welke professionals gaan deelnemen aan het Levensloopteam van de proeftuin ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg Overijssel. Nog deze week komt het Levensloopteam voor het eerst bij elkaar. Het Levensloopteam bestaat uit 4...
18 maart 2019
Proeftuin Ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorgOverijssel is één van de vier regionale proeftuinen voor de ketenveldnorm Levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg. Doel van de ketenveldnorm is het realiseren van passend zorgaanbod voor mensen met (potentieel)...
1 maart 2019
Sinds 1 maart 2019 bestaat Transfore officieel 5 jaar. Transfore is in die jaren uitgegroeid naar een verzameling afdelingen (waarvan sommigen een langere en anderen een kortere geschiedenis hebben dan vijf jaar), die inmiddels een goede samenhang vertonen en naar buiten toe een eenduidig beeld...
3 december 2018
De forensische (F)ACT-teams van Transfore ontvingen onlangs het keurmerk Forensisch Flexible ACT en een certificaat van het CCAF. Met dit keurmerk krijgen patiënten en hun naasten meer inzicht in de kwaliteit van zorg.Beter resultaatOnze gecertificeerde teams voldoen aan de kwaliteitscriteria voor...
30 oktober 2018
Wat kun je met Virtual Reality (VR) in de forensische zorg? En wat is het eigenlijk? Ontdek het en praat hierover mee tijdens het Transfore Draait Door University-college op 22 november a.s. in Zwolle. Jouw beeld van VRZet een VR-bril op en het is alsof je met dolfijnen zwemt, in de achtbaan...
30 juli 2018
Als naastbetrokkenen van een patiënt (zoals familie, partner, vriend(in) of buurman) speel je wellicht een belangrijke rol in zijn of haar leven. Mogelijk heb je daarom behoefte aan informatie en ondersteuning tijdens het behandelproces van jouw naaste.Lijkt het je interessant om kritisch met ons...
4 juni 2018
Patiënten van Stichting Transfore kunnen sinds 1 juni jl. hun dossier digitaal inzien via MijnTransfore. Hier vinden zij hun gespreksverslagen en behandelplan. Ook informatie van verwijzers is zichtbaar. Beveiligde websiteMijnTransfore is een beveiligde website. Via een persoonlijke inlog en...
28 mei 2018
Een journalist, patiënt en buurtbewoner. Hoe denken zij over de FGGZ? En welk beeld heb jij? Ontdek het tijdens het Transfore Draait Door University-college op 7 juni a.s. en ga met ons in gesprek.Interactief collegeEen journalist is alleen op zoek naar sensatieverhalen. De politie wil alleen...
27 februari 2018
De toegevoegde waarde van virtual reality (VR) in de (forensische) geestelijke gezondheidzorg wordt steeds duidelijker. Maar hoe kan VR de huidige behandelingen verder verbeteren? En hoe ziet de ‘ideale’ VR-toepassing eruit om die waarde zoveel mogelijk te optimaliseren? Stichting...
2 februari 2018
Op 23 januari jl. nam Transfore deel aan de 10e editie van het Festival Forensische Zorg in Maarssen. Er was veel belangstelling voor de presentatie over de pilot 'Hoog Risico Patiënten'. Ook onze stands werden druk bezocht.   Bij de stands ging ons team van...

Pagina's