Opname

Waarom word je opgenomen bij Transfore?

Bij een klinische behandeling verblijf je in de kliniek, op een afdeling. Dit geeft je de rust en de ruimte om aan je behandeling te werken, zonder dat het meteen weer mis zou kunnen gaan.  We beschermen de maatschappij tegen jouw gedrag tot je zover bent dat je weer kan en mag oefenen in die maatschappij en je dus al een aantal behandeldoelen hebt bereikt. Tijdens een overleg gaan we kijken hoe jouw weg van een klinische opname naar meer zelfstandig functioneren doorlopen kan worden. We leggen samen met jou de zorgdoelen vast in een zorgplan. Jouw behandeling is gebaseerd op deze doelen. Dit kunnen zowel individuele - als groepsbehandelingen zijn. Hier leggen we uit wat dit betekent. 

Wie komen in aanmerking voor opname bij Transfore? 

  • een persoon die intensieve psychiatrische zorg nodig heeft;
  • een persoon die dusdanig grensoverschrijdend gedrag laat zien dat hij de samenleving tot last is en daarom meer beveiliging nodig is;
  • Als de Reclassering of de rechter de opname heeft opgelegd.

Waar kun je opgenomen worden?

Transfore heeft 3 klinieken waar je opgenomen kunt worden: Forence in Deventer, FPA in Almelo en de FPK in Balkbrug. 
Als je op de locatie klikt waar jij naar doorverwezen bent, dan kun je alvast digitaal een rondleiding volgen. 

Bezoek ontvangen

Bezoek ontvangen is altijd mogelijk in overleg met de afdeling.