Opname

Waarom word je opgenomen bij Transfore?

Patiënten komen in aanmerking voor opname bij Transfore wanneer:

  • een patiënt intensieve psychiatrische zorg nodig heeft;
  • een patiënt dusdanig grensoverschrijdend gedrag laat zien dat hij de samenleving tot last is en daarom meer beveiliging nodig is;
  • De Reclassering of de rechter de opname heeft opgelegd.


Waar kun je opgenomen worden?