Ondersteuning voor naasten

U bent naastbetrokkene van een patiënt die forensische zorg nodig heeft. Dat is ook ingrijpend voor u. Ook uw leven verandert. U heeft vragen en maakt zich zorgen. Hoe hier zo goed mogelijk mee om te gaan en wat daarvoor nodig is, verschilt per persoon. Goed om te weten dat u hierbij ondersteuning kunt krijgen. Wilt u uw ervaringen delen met lotgenoten? Of uw eigen kennis en ervaring graag inzetten om anderen te helpen? Dat is ook mogelijk.

Wie zijn naasten?

Een naaste is vakjargon voor iemand die dicht in de buurt staat van de patiënt. Naasten zijn degenen die voor, tijdens en na de behandeling deel uitmaken van het leven van de patiënt. Als partner, broer, zus, ouder, kind of andere direct betrokkene van iemand met psychische problemen kan er veel op u afkomen. Transfore heeft aandacht voor deze ontwrichtende ervaringen en ondersteunt waar nodig om de welbevinden van naasten te verbeteren. Tevens betrekken wij de naasten zoveel mogelijk gedurende de hele behandelperiode. In het Naastenbeleid Transfore leest u hoe we dit vormgeven. Wilt u meer weten over de rol die u als naaste kunt spelen tijdens en na het herstel?

Naastenbeleid

In het Naastenbeleid heeft Transfore aandacht voor het welbevinden van naasten en over de belangrijke rol die naasten hebben binnen het patiënttraject. Een behandeling bij Transfore, forensische zorg, is immers gericht op het voorkomen dat iemand opnieuw een delict pleegt. Contact tussen de patiënt en naasten helpt om minder snel terug te vallen en vermindert de kans op herhaling van strafbaar gedrag aanzienlijk. Het betrekken van u als naasten zien wij daarom als een onmisbaar onderdeel van het patiënttraject die Transfore voor ogen heeft. U kent de patiënt veel langer dan wij en kan informatie geven die waardevol is voor het aanbieden van de juiste behandeling. Wij werken daarom graag samen als partners in de zorg.

Adviesraad Naasten

De Adviesraad heeft als doel om bij te dragen aan een optimale behandeling door ook naasten te betrekken. Voorzitter Pieter Venhuizen: “Wij proberen richting en duiding te geven, niet alleen aan naasten, maar ook aan het bestuur. We willen de naasten van patiënten bijstaan, er echt voor ze zijn. Zij hebben een hand nodig. Het is niet nodig dat zij het wiel opnieuw moeten uitvinden.” Het zogeheten ‘triadisch werken’ ziet hij als een ideaalbeeld. “Er moet niet alleen een lijntje zijn via de patiënt, maar ook van de hulpverlener naar de naaste en andersom. Dan zijn we op de goede weg.” Zie ook bijgaand artikel "Een hand uitsteken naar naasten". Wilt u meer weten over de adviesraad, ideeën doorgeven of aanmelden als lid? Mail dan naar adviesraadnaasten@dimencegroep.nl.

Jaarverslag 2020 en Werkplan 2021 Adviesraad Naasten

Hulporganisaties voor naasten

Nederland kent verschillende organisaties die gericht zijn op het informeren en ondersteunen van naasten. Ze bieden mogelijkheden om lotgenoten te ontmoeten of ervaringen te delen. Dat kan bijvoorbeeld online, telefonisch of tijdens een bijeenkomst. Een aantal bekende organisaties zijn:

Heeft u vragen over ons naastenbeleid? Neem contact met ons op via naasten@transfore.nl.