Ambitie

Transfore biedt een doorlopende keten van zorg. Gericht op het zo ambulant als mogelijk leveren van zorg, kan Transfore dat bieden wat nodig is, op het moment dat dat nodig is.

Brugfunctie tussen ggz en forensische ggz

Door ambulante behandeling ondersteund door opnamemogelijkheden, vervult Transfore een brugfunctie tussen de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de forensische geestelijke gezondheidszorg (forensische ggz). Dit doet Transfore door op alle niveaus dwarsverbanden te leggen met zowel alle stichtingen van de Dimence Groep, als met partners in het forensische veld en het veld van de geestelijke gezondheidszorg. De kennis en kunde van twee onderscheiden velden, komen samen.

Maatschappelijke veiligheid

Naast de brugfunctie, levert Transfore een bijdrage aan de maatschappelijke veiligheid.

Visie op klinische forensische zorg

“Een klinische opname is een intermezzo in een ambulante behandeling”