Samenwerking 3RO reclasseringsorganisaties en Transfore met 3 jaar verlengd

De drie reclasseringsorganisaties Tactus Verslavingsreclassering, Reclassering Nederland en Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering in de regio Oost hebben hun samenwerkingsconvenant met forensische zorgorganisatie Transfore voor 3 jaar verlengd. “Om de langdurige goede samenwerking te bestendigen hebben we de looptijd uitgebreid van 1 naar 3 jaar”, aldus Maarten Vuylsteke, regiodirecteur van Reclassering Nederland. Hij tekende de overeenkomst samen met Tinie Hendriks, directeur bedrijfsvoering van Transfore.

In de samenwerkingsovereenkomst zijn alle samenwerkingsafspraken tussen de reclasseringsorganisaties met Transfore vastgelegd. “We weten elkaar goed te vinden als het goed loopt en juist ook als er knelpunten zijn, maar het is ook fijn dat de afspraken wie wat en hoe doet op papier staan”, vindt Miranda Moes, teamleider Bedrijfsvoering van de poliklinieken van Transfore. “De uitgangspunten evalueren we ook jaarlijks samen, dan kijken we of het nog aansluit bij recente ontwikkelingen. Zo hebben we nu de afspraken over gegevensdeling aangepast zodat deze overeenstemt met de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).”

Symbolische waarde
Mark Vinkenvleugel, unitmanager bij Reclassering Nederland benadrukt dat de samenwerkingsovereenkomst vooral symbolische waarde heeft. “Van alle kanten zijn we tevreden over de samenwerking. De collega’s op de werkvloer weten bij wie ze moeten zijn als er zaken spelen.” Beleidsadviseur Joanne Snijder vult hem aan: Soms werken medewerkers van reclassering op een locatie van Transfore, dan is het fijn dat we zo even bij elkaar kunnen binnenlopen. Dat is goed voor de samenwerking.” De organisaties willen het onderling ontmoeten extra aandacht gaan geven. Tinie Hendriks: “Zo zijn alle reclasseringsmedewerkers uitgenodigd op ons symposium op 29 mei en willen we ook later nog samen een themabijeenkomst organiseren.”

Fotobijschrift groepsfoto
Van links naar rechts: Maarten Vuylsteke (regiodirecteur Reclassering Nederland), Mark Vinkenvleugel (unitmanager Reclassering Nederland), Joanne Snijder (beleidsadviseur Transfore), Miranda Moes (teamleider Bedrijfsvoering Transfore) en Tinie Hendriks (directeur bedrijfsvoering Transfore).

Fotobijschrift ondertekening 
Tinie Hendriks (directeur bedrijfsvoering Transfore) en Maarten Vuylsteke (regiodirecteur Reclassering Nederland) ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.