FBW (Forensisch Beschermd Wonen)

Wat is forensisch beschermd wonen (FBW)?

Fbw staat voor forensisch beschermd wonen. Het is een kleinschalige woonvorm waar patiënten onder begeleiding zelfstandig wonen. De patiënten hebben een psychiatrische stoornis in combinatie met grensoverschrijdend gedrag. Dat kan ook in combinatie met een verstandelijke beperking zijn. Het team biedt intensieve tot lichte begeleiding zodat een patiënt (weer) zelfstandig kan wonen, werken en recreëren. Het doel is om de patiënten op een verantwoorde manier terug te laten keren naar de samenleving.

Wat gebeurt er bij FBW?

Het verblijf bij fbw is gericht op het verbeteren van de zelfredzaamheid van de patiënten. Patiënten worden begeleid en getraind in het ontwikkelen van dagelijkse vaardigheden zoals  het organiseren en doen van huishoudelijke taken, boodschappen doen en koken, de financiën (deels) organiseren en beheren en de persoonlijke verzorging. Daarnaast is er aandacht voor vaardigheden het gebied van relaties, werk of dagbesteding.

Als het nodig is, wordt er specialistische behandeling geboden. Bijvoorbeeld bij polikliniek De Tender.

Wie werken er bij FBW?

De behandeling wordt gegeven door een team met kennis van en ervaring in zowel de forensische als de reguliere geestelijke gezondheidszorg. Een patiënt krijgt met verschillende medewerkers te maken zoals een psychiater, behandelcoördinator, sociotherapeuten, medewerkers dagbesteding enzovoorts. Iedere patiënt krijgt een vaste behandelaar en een vaste persoonlijk begeleider.

Contact-/locatiegegevens

Transfore heeft twee fbw-teams in IJssel-Vecht en Twente. Het fbw-team IJssel-Vecht is onderdeel van Forence met onder andere in het centrum van Deventer twee woningen (per woning twee patiënten).