Plannen, verslagen, documenten

Kwaliteitsverslag 2022

In bijgaand kwaliteitsverslag 2022 maakt Transfore inzichtelijk wat de stand van zaken is wat betreft de implementatie van kwaliteitsaspecten zoals die zijn beschreven in het Kwaliteitskader Forensische Zorg (KKFZ) 2022-2028.

Meerjarenperspectief 2021-2024

Lees in ons meerjarenperspectief hoe we samen grenzen willen verleggen voor de beste forensische zorg van morgen. We werken hiervoor samen met patiënten, zorgaanbieders en netwerkpartners. Lokaal, regionaal en landelijk. Doordat Transfore onderdeel is van Dimence Groep kunnen we sterk inzetten op opleiding, onderzoek en innovatieve zorg. 

Voormalige meerjarenbeleidsplannen (2016 - 2020)

 

Bestuursverslagen Dimence Groep

Ga voor (bestuurs)verslagen naar de website van Dimence Groep