Plannen, verslagen, documenten

Meerjarenbeleidsplan 2016 - 2020

In ons meerjarenbeleidsplan blikken wij vooruit tot en met het jaar 2020. Dit plan geeft richting aan ons werk en onze inspanningen. Over de volle breedte van Transfore hebben medewerkers meegewerkt aan dit plan. Naast een korte uiteenzetting van onze missie en behandelvisie, gaan we dieper in op de betekenis van deze missie en behandelvisie voor onze patiënten, medewerkers, ketenpartners en de maatschappij. 

Meerjarenbeleidsplan 2016 - 2020

Meerjarenbeleidsplan 2016 - 2020 samenvatting

2016

Jaarverslag Dimence Groep 2016

Jaarrekening Dimence Groep 2016

2015

Infographic 2015

Jaarplan 2015