FPA (Forensisch Psychiatrische Afdeling)

Wat is de FPA?

De Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) in Almelo biedt behandeling aan patiënten met psychiatrische problematiek die een juridische maatregel opgelegd hebben gekregen. Dat kan ook in combinatie met een verstandelijke beperking zijn. Deze patiënten hebben een intensieve behandeling nodig. De FPA Almelo is een gemengde afdeling waar zowel vrouwen als mannen opgenomen zijn. De FPA Almelo bereidt de patiënten voor op terugkeer naar een passende woonvorm in de maatschappij. Binnen de FPA Almelo is plaats voor 20 volwassenen.

Wat gebeurt er bij de FPA?

Iedere patiënt heeft een individueel behandelplan. In dit behandelplan staan de doelen van de behandeling beschreven. Deze doelen worden in samenwerking met de patiënt vastgesteld. Samen wordt bekeken hoe deze doelen bereikt kunnen worden, bijvoorbeeld door therapie,  risicomanagement, vroegsignalering, zinvolle dagbesteding en opbouw of uitbreiding van het sociale netwerk. De behandeling is vooral gericht op preventie van (terugkerend) grensoverschrijdend en risicovol delictgedrag.

Wie werken er?

FPA Almelo is gevestigd in het gebouw Westerdok te Almelo. In het Westerdok zijn verschillende stichtingen van de Dimence Groep gehuisvest en het is gebouwd volgens het planetree principe: de zorg is georganiseerd rondom de behoeften van de patiënt. Hierbij wordt gewerkt zonder verpleegpost om meer en laagdrempeliger contact tussen sociotherapeuten en patiënten te realiseren. Dat verpleegpostvrij werken niet alleen bijdraagt aan de behandeling maar ook aan risicomanagement, blijkt ook uit het de-escalerende effect ervan: sociotherapeuten kunnen sneller inspelen op vroege signalen en veranderingen bij een patiënt.

De begeleiding van de patiënten van het FBW Twente wordt ook vormgegeven vanuit het Westerdok, wat bijdraagt aan een schotloze doorstroming tussen FPA en FBW.

Contact-/locatiegegevens

De FPA is gevestigd in Almelo.