Welke vormen van zorg biedt Transfore?

Behandeling bij Transfore is er in de volgende vormen:

Individueel

Bij een individuele behandeling werkt de patiënt samen met een behandelaar aan de problemen. Transfore heeft zowel doe-therapieën als praattherapieën. Hoe lang een individuele behandeling duurt, hangt af van wat de klachten zijn en hoe erg ze zijn.

Begeleiding thuis

Soms begeleiden we patiënten met psychiatrische problemen thuis. Dit wordt gedaan door de forensische FACT-teams (Functie Assertive Community Treatment-teams). Deze teams bieden forensische psychiatrische hulp thuis.

In een groep

Bij een groepsbehandeling staat het onderlinge contact centraal. Dit gebeurt onder begeleiding van een behandelaar. Tijdens de bijeenkomsten kunnen mensen met soortgelijke klachten ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Dit gaat door het voeren van gesprekken. Soms kan gekozen worden voor een gezamenlijke activiteit, zoals beeldende therapie.

Hoe lang een groepsbehandeling duurt, hangt af van wat de klachten zijn en hoe erg ze zijn. Groepsbehandeling is er ook in de vorm van dagbehandeling. Een dagbehandeling kan bestaan uit één of meerdere dagen/dagdelen. Bij meerdere dagen of dagdelen noemen we het deeltijdbehandeling.

Digitaal

Transfore biedt hulp via internet in de vorm van online behandelmodules. De online hulp wordt altijd geboden in combinatie met persoonlijke gesprekken. Met de online modules kunnen patiënten zelf bepalen op welk moment en op welke plek zij bezig gaan met de behandeling. De behandelaar geeft opdrachten en oefeningen en er kan informatie gelezen of filmpjes bekeken worden die te maken hebben met de klachten. Met de behandelaar kan beveiligd ge-e-maild worden.

Bekijk hier een overzicht van het ambulante behandelaanbod voor patiënten met seksueel grensoverschrijdend gedrag

Opname

Als iemand last heeft van ernstige psychische problemen in combinatie met grensoverschrijdend gedrag, kan een opname nodig zijn. Tijdens een opname verblijft de patiënt voor kortere of langere tijd, dag en nacht bij Transfore. Op deze manier er voldoende gelegenheid om aan de problemen te werken. Tijdens de opname worden verschillende behandelingen ingezet en als het nodig is, verpleging. Bij een opname heeft iedereen een eigen kamer met bed. Voor eten en drinken wordt gezorgd.

Gedwongen opname

Er is verschil tussen vrijwillige en gedwongen opname. Bij een vrijwillige opname bepaalt iemand samen met een behandelaar wanneer iemand weer naar huis gaat. Bij een gedwongen opname mag de patiënt de instelling alleen verlaten als daarvoor toestemming is.