Module Weet Wat Je Kan!

Transfore biedt psycho-educatie aan mensen met een licht verstandelijke beperking en hun naasten. We maken hiervoor gebruik van de module ‘WEET WAT JE KAN, in gesprek over LVB’. Deze module biedt een methode om met de patiënt en naasten in gesprek te gaan over de beperking, zodat zij meer inzicht krijgen en ermee leren omgaan. De module is ontwikkeld voor de forensische psychiatrie, maar ook goed toepasbaar in andere instellingen waar mensen met een LVB professionele hulp ontvangen.

WEET WAT JE KAN is ontwikkeld door Transfore en Trajectum. En mede mogelijk gemaakt door subsidie van het KFZ (Kwaliteit Forensische Zorg). We vinden het belangrijk om onze kennis te delen. De module is dan ook vrij beschikbaar voor gekwalificeerde hulpverleners bij de behandeling en begeleiding van mensen met een LVB. Het is wel aan te raden om voorafgaand een kortdurend scholingstraject te volgen.

Interesse? Neem contact op met Ragna Plomp, 0570 627901 of mail info-detender@transfore.nl

Overzicht van documenten
Werkboek voor deelnemers
Trainershandleiding
Werkboek voor naasten
Onderbouwing