Module Weet Wat Je Kan!

‘Weet wat je kan, in gesprek over LVB’ is een systeemgerichte module psycho-educatie over een lichte verstandelijke beperking (LVB). Deze module biedt een methode om met de patiënt en naasten in gesprek te gaan over de beperking, zodat zij meer inzicht krijgen en ermee leren omgaan. De module is ontwikkeld door Trajectum en Transfore voor de forensische psychiatrie, maar is ook in te zetten door andere instellingen waar mensen met een LVB professionele hulp ontvangen.  In 2023 is de module ge-evalueerd en doorontwikkeld. 

'Weet wat je kan' is tot stand gekomen met ondersteuning van het programma KFZ (Kwaliteit forensische zorg). Bij de ontwikkeling hadden adviesgroepen van patiënten een belangrijke adviserende rol, waardoor de module goed is afgestemd op de leerstijl en de belevingswereld van mensen met een LVB. In 2020 werd de module door de Erkenningscommissie Justitiële interventies beoordeeld als ‘goed onderbouwd’. Dat betekent dat de interventie is erkend door de solide theoretische basis en is opgenomen in de databank Justitiële Interventies. De Erkenningscommissie vindt dat de werkzaamheid van de interventie helder is beschreven en aannemelijk is gemaakt met theorieën en empirische kennis. 

De ‘Weet wat je kan’-module leert patiënten en hun naasten om te gaan met een lichte verstandelijke beperking. "We merken dat veel mensen het lastig vinden om het bespreekbaar te maken als iemand een lichtverstandelijke beperking (LVB) heeft. Deze module helpt om hier met elkaar het gesprek over aan te gaan en leert patienten, hulpverleners en naasten hoe hier mee om te gaan", aldus Ragna Plomp, gezondheidszorgpsycholoog bij Transfore.  

We vinden het belangrijk om onze kennis te delen. De module is dan ook vrij beschikbaar voor gekwalificeerde hulpverleners bij de behandeling en begeleiding van mensen met een LVB. Het is wel aan te raden om voorafgaand een kortdurend scholingstraject te volgen. Interesse? Neem contact op met Ragna Plomp, 0570 627901 of mail info-detender@transfore.nl

Materialen
Documenten van de module ‘WEET WAT JE KAN’ zijn hieronder te downloaden. De bijhorende instructievideo's voor patiënten en trainers zijn beschikbaar op het Youtubekanaal van Transfore: