Forensische ggz Forence

Wat is Forence?

Het doel van Forence is om patiënten terug te laten keren in de samenleving met een zo klein mogelijke kans op probleemgedrag. Met de behandeling krijgen patiënten hun psychiatrische problemen onder controle en wordt verder probleemgedrag voorkomen. Samen met de patiënt zorgen we dat hij weer goed functioneert in een afdeling of woonvorm die bij hem past. Dit kan in een beschermde woonvorm of een afdeling in een psychiatrische instelling. Maar het is ook mogelijk dat hij (begeleid) zelfstandig gaat wonen.

We beschikken over meerdere voorzieningen. In Deventer hebben we een besloten afdeling voor 12 patiënten. Het beveiligingsniveau van de afdeling is vergelijkbaar met een FPA. Op deze afdeling is altijd begeleiding en toezicht aanwezig. Het terrein heeft een open karakter met veel groen. Er zijn voorzieningen zoals een dagbestedingscentrum en een restaurant waar koffie gedronken en wat gegeten kan worden.

Op ditzelfde terrein hebben we ook 4 woningen. Per woning verblijven 3 patiënten. Er is een hogere mate van zelfstandigheid. De begeleiding is daarop afgestemd.

Wat gebeurt er bij Forence?

Iedere patiënt heeft een eigen behandelplan. Daarin staan de doelen van de behandeling en hoe we deze samen met de patiënt willen bereiken. Het behandelplan wordt regelmatig besproken. Wanneer nodig wordt het plan aangepast.

Binnen onze behandeling is er vooral aandacht voor het voorkomen van grensoverschrijdend en risicovol gedrag. We werken met een vroegsignaleringsplan. Dat kan helpen met het op tijd herkennen van risico’s en wat de patiënt kan doen om problemen te voorkomen. Ook is er aandacht voor wat goed gaat (de beschermende factoren). We helpen bij het leren van allerlei praktische dingen. Denk aan het omgaan met geld, huishoudelijke taken, boodschappen doen, koken enzovoorts.

Wij bieden verschillende behandelmodules aan. De modules zijn in groepen, individueel en via internet. We werken nauw samen met afdelingen binnen en buiten Transfore om zo goed mogelijk te helpen. Bijvoorbeeld met de polikliniek De Tender en het forensisch FACT team van Transfore, verslavingszorg en de reclassering.

Er is elke week een weekgesprek, waar we praten over hoe de week verlopen is en of er leerpunten zijn. Hier is vooral aandacht voor beschermende factoren en risicofactoren en hoe een patiënt hier het beste mee om kan gaan.

Wie werken er?

De behandeling wordt gegeven door een team met kennis van en ervaring in zowel de forensische als de geestelijke gezondheidszorg. En patiënt krijgt met verschillende medewerkers te maken zoals een psychiater, behandelcoördinator, sociotherapeuten, medewerkers dagbesteding enzovoorts. Iedere patiënt krijgt een vaste behandelaar en een vaste persoonlijk begeleider.

Contact-/locatiegegevens

Forence heeft verschillende afdelingen. Op dit moment hebben we een besloten afdeling (12 patiënten) en vier woningen (per woning 3 patiënten). Deze afdelingen liggen op Brinkgreventerrein van Dimence in Deventer. Ook FBW IJssel-Vecht met woningen in het centrum van Deventer is onderdeel van Forence.