Patiënttevredenheid

Ieder jaar onderzoeken we hoe patiënten over ons en onze behandeling denken. Het onderzoek wordt gedaan via een (online) vragenlijst of een interview. De uitkomst van het onderzoek publiceren we op de website. Op basis van de resultaten van het onderzoek gaan we aan de slag om, als dat nodig is, de kwaliteit van de zorg voor u en uw medepatiënten te verbeteren. U hoeft natuurlijk niet te wachten op het onderzoek. U mag altijd een e-mail sturen naar info@transfore.nl om te vertellen wat u als positief of negatief heeft ervaren, wat u leuk en minder leuk vindt.

Klachten

Ondanks dat wij ons best doen om u zo goed mogelijk te behandelen, kan het gebeuren dat u niet tevreden bent of een verschil van mening heeft over uw behandeling, uw veiligheid of over de manier waarop er met u wordt omgegaan. Dit kunt u allereerst bespreken met de betrokken medewerker(s). Ook kunt u terecht bij een andere medewerker of een teamleider. Komt u er niet uit, dan is de klachtenfunctionaris er voor u. Transfore is onderdeel van de Dimence Groep. Binnen de hele Dimence Groep is hetzelfde klachtenbeleid van toepassing. Wat u kunt doen als u een klacht heeft, leest u hier op deze website of in de klachtenbrochure Als u niet tevreden bent. Besluit u na het lezen van het klachtenbeleid om een klacht in te dienen, dan kan dit via klachten@transfore.nl.

Klachtencommissie

Voor bepaalde klachten kun je je wenden tot de Klachtencommissie. Het gaat dan om een klacht in het kader van:

  • Vanaf 1 januari 2020: de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz)
  • justitiële maatregelen in combinatie met de Wet Wvggz
  • Overige wetgeving waaronder: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), Jeugdwet en Wet langdurige zorg (Wlz)

De klachtencommissie bestaat uit mensen met een verschillende achtergrond, die niet in dienst van of werkzaam voor de Dimence Groep zijn. De klachtencommissie is onafhankelijk en werkt volgens een formele procedure die in een reglement is vastgelegd. Hierin staan voorschriften over de samenstelling en de werkwijze van de commissie. Je kunt je klacht indienen bij de klachtencommissie via het klachtenformulier

Lees hier meer over klachtenregeling Wvggz (concept).

Lees meer over ons klachtenbeleid in de brochure ‘Als u niet tevreden bent’.  Wil je na het lezen van de brochure een klacht indienen? Dat kan via klachten@transfore.nl.

Geschillencommissie

Transfore is lid van de Geschillencommissie Zorginstellingen. Als u een klacht heeft ingediend bij Transfore, maar u bent niet tevreden met het antwoord, dan kunt u hier terecht. Meer informatie vindt u op: www.degeschillencommissie.nl.