Patiënttevredenheid

Ieder jaar onderzoeken we hoe patiënten over ons en onze behandeling denken. Het onderzoek wordt gedaan via een (online) vragenlijst of een interview. De uitkomst van het onderzoek publiceren we op de website. Op basis van de resultaten van het onderzoek gaan we aan de slag om, als dat nodig is, de kwaliteit van de zorg voor jou en medepatiënten te verbeteren. Jehoeft natuurlijk niet te wachten op het onderzoek. Je mag altijd een e-mail sturen naar info@transfore.nl om te vertellen wat je als positief of negatief hebt ervaren, wat je leuk en minder leuk vindt.

Klachten

Wij proberen ons werk zo goed mogelijk te doen. Toch kan het voorkomen dat je teleurgesteld of niet tevreden bent over hoe wij  jou of je naaste bij de behandeling betrekken of informeren. Wat kun je dan doen? Het is belangrijk eerst in gesprek te gaan met de betrokken medewerker(s), een andere medewerker of een teamleider. Komen jullie er samen niet uit, dan kun je een beroep doen op de interne familievertrouwenspersoon. Zij is onpartijdig en behandelt alle vragen en klachten vertrouwelijk. Zij kan informeren en adviseren over de manier waarop wij met klachten van naasten omgaan. Samen bespreken jullie wensen en verwachtingen en zoeken naar een oplossing. Ook kan zij een gesprek organiseren tussen jou en de betrokken medewerker(s) en daarbij een bemiddelende rol vervullen.

 

Waar kun je terecht met een klacht?

Transfore is onderdeel van de Dimence Groep. Binnen de hele Dimence Groep is hetzelfde klachtenbeleid van toepassing. Wat je kunt doen als jij een klacht hebt, lees je op deze website of in de klachtenbrochure Als u niet tevreden bent. Besluit je na het lezen van het klachtenbeleid om een klacht in te dienen, dan kan dit via klachten@transfore.nl. Jouw mening, klacht, compliment is voor ons aanleiding om na te gaan of wij de kwaliteit van onze zorg kunnen verbeteren. Wij willen graag van je leren. Op de website van Dimence Groep, waar Transfore als stichting onderdeel van is, zie je de verschillende mogelijkheden.

Klachtencommissie

Voor bepaalde klachten kun je je wenden tot de Klachtencommissie. Het gaat dan om een klacht in het kader van:

  • Vanaf 1 januari 2020: de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz)
  • justitiële maatregelen in combinatie met de Wet Wvggz
  • Overige wetgeving waaronder: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), Jeugdwet en Wet langdurige zorg (Wlz)

De klachtencommissie bestaat uit mensen met een verschillende achtergrond, die niet in dienst van of werkzaam voor de Dimence Groep zijn. De klachtencommissie is onafhankelijk en werkt volgens een formele procedure die in een reglement is vastgelegd. Hierin staan voorschriften over de samenstelling en de werkwijze van de commissie. Je kunt je klacht indienen bij de klachtencommissie via het klachtenformulier.  Lees hier meer over klachtenregeling Wvggz (bij gedwongen opname of ontvangst van verplichte zorg) en klachtenregeling Wkkgz (bij opname zonder (juridische) machtiging of maatregel.

Geschillencommissie

Transfore is lid van de Geschillencommissie Zorginstellingen. Als je een klacht hebt ingediend bij Transfore, maar jebent niet tevreden met het antwoord, dan kun je hier terecht. Meer informatie vind je op: www.degeschillencommissie.nl.

Folder klachtenbeleid

Lees meer over ons klachtenbeleid in de brochure ‘Als u niet tevreden bent’.  
Wil je na het lezen van de brochure een klacht indienen? Dat kan via klachten@transfore.nl.