Patiënttevredenheid

Ieder jaar onderzoeken we hoe patiënten over ons en onze behandeling denken. Het onderzoek wordt gedaan via een (online) vragenlijst of een interview. De uitkomst van het onderzoek publiceren we op de website. Op basis van de resultaten van het onderzoek gaan we aan de slag om, als dat nodig is, de kwaliteit van de zorg voor u en uw medepatiënten te verbeteren. U hoeft natuurlijk niet te wachten op het onderzoek. U mag altijd een e-mail sturen naar info@transfore.nl om te vertellen wat u als positief of negatief heeft ervaren, wat u leuk en minder leuk vindt.

Klachten

Ondanks dat wij ons best doen om u zo goed mogelijk te behandelen, kan het gebeuren dat u niet tevreden bent of een verschil van mening heeft over uw behandeling, uw veiligheid of over de manier waarop er met u wordt omgegaan. Dit kunt u allereerst bespreken met de betrokken medewerker(s). Ook kunt u terecht bij een andere medewerker of een teamleider. Komt u er niet uit, dan is de klachtenfunctionaris er voor u. Transfore is onderdeel van de Dimence Groep. Binnen de hele Dimence Groep is hetzelfde klachtenbeleid van toepassing. Wat u kunt doen als u een klacht heeft, leest u in de klachtenbrochure Als u niet tevreden bent. Besluit u na het lezen van het klachtenbeleid om een klacht in te dienen, dan kan dit via klachten@transfore.nl.

Geschillencommissie

Transfore is lid van de Geschillencommissie Zorginstellingen. Als u een klacht heeft ingediend bij Transfore, maar u bent niet tevreden met het antwoord, dan kunt u hier terecht. Meer informatie vindt u op: www.degeschillencommissie.nl.