Levensloopaanpak

De levensloopaanpak betreft een samenwerking voor inwoners met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico. Dit met als doel te zorgen voor betere samenhang tussen ondersteuning, zorg en veiligheid op het juiste moment waarbij continu contact wordt onderhouden met de betrokkene. Het Levensloopteam is een belangrijk onderdeel van de ketenveldnorm en wordt gevormd door verschillende organisaties. Transfore is regievoerder van het Levensloopteam. We hebben deze animatie gemaakt waarin in eenvoudige taal wordt uitgelegd hoe de ketenveldnorm werkt, het belang van samenwerking en wat de rol is van het levensloopteam. Met Willem als hoofdrolspeler. 

Levensloopaanpak

De Levensloopaanpak is voor mensen (18+) met gevaarlijk gedrag richting anderen, of hoog risico daarop, én langdurige, terugkerende moeilijk beheersbare problematiek. Daarnaast is er kans op herhaling van het gevaarlijke gedrag. Deze mensen hebben structurerende behandeling, begrenzing en begeleiding nodig. Deze doelgroep is voor het grootste deel al bekend bij het Zorg- en Veiligheidshuis, de ggz, gehandicaptenzorg en/of bij politie/ justitie/reclassering. Een deel van hen ontvangt al ondersteuning of zorg, staat ergens op een wachtlijst of weigert tot nu toe hulp. Het levensloopteam begeleid deze mensen. Download de factsheet over de Levensloopaanpak

Lees in deze verhalen hoe Levensloopteam het verschil maakt

Het Levensloopteam vertelt aan de hand van enkele verhalen over hun werkwijze waarin lange adem en het verbinden van groot belang is. Zo is Arjan wars van bemoeizorg, maar redt hij het niet alleen. Zit Willem anderhalf jaar nadat hij bij het levensloopteam werd aangemeld met de juiste zorg op de juiste plek. Is Manfred na een half jaar buitenland opeens weer opgedoken en heeft Johannes na een volhoudend levensloopteam weer onderdak. Lees de verhalen van Willem, Arjan, Johannes en Manfred. In deze video kunt u zien hoe een naaste de steun vanuit de ketenveldaanpak en het levensloopteam ervaart. 

Feestelijke afsluiting Proeftuin Overijssel

Twee jaar lang was Overijssel proeftuin voor de uitvoering van de ketenveldnorm. De feestelijke afsluiting in 2021 kunt u hier terugkijken.  Het levensloopteam en de vele partners in de provincie hebben samen hard gewerkt. Doel was een sluitende aanpak te maken voor een doelgroep met (potentieel) gevaarlijk gedrag door complexe problematiek. Mensen met en voor wie al van alles geprobeerd is, maar niets lange tijd lijkt te werken.  Twee jaar later zijn we echt stappen verder, bijvoorbeeld in de domeinoverstijgende samenwerking en het realiseren van hoogbeveiligde bedden. We hebben veel meegemaakt met en rond de doelgroep, mooie en moeilijke momenten gekend en geleerd door te experimenteren.

Voor meer regionale informatie kunt u terecht bij Joanne Snijder, projectleider, 06-53124541 / j.snijder@transfore.nl. Landelijke informatie over deze aanpak staat op www.continuiteitvanzorg.nl

Factsheet Ketenveldnorm levensloopaanpak
Factsheet resultaten proeftuin Overijssel