Levensloopteam proeftuin Ketenveldnorm Overijssel geformeerd

Deze week is bekend gemaakt welke professionals gaan deelnemen aan het Levensloopteam van de proeftuin ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg Overijssel. Nog deze week komt het Levensloopteam voor het eerst bij elkaar. 

Het Levensloopteam bestaat uit 4 forensische agogen, 2 maatschappelijke werkers, 2 interne trajectbegeleiders (ITB), 2 verpleegkundigen, 2 regiebehandelaren, 1 psychiater, 1 ervaringsdeskundige en 1 teamleider.  Deze professionals zijn werkzaam bij de organisaties Trajectum, Tactus en Transfore.  

Doel Levensloopteam 

Belangrijkste doel van het Levensloopteam is om gedurende een lange periode behandeling en begeleiding te bieden aan mensen met (potentieel) gevaarlijk gedrag als gevolg van een psychische stoornis en/of een verstandelijke beperking. Daarbij wordt de intensiteit en aard van de behandeling en begeleiding afgestemd op wat nodig is, maar wordt vanuit het Levensloopteam continuïteit van zorg gegarandeerd. Waar nodig wordt samengewerkt met andere netwerkpartners. Bijvoorbeeld om beveiligde intensieve zorg te kunnen bieden en/of de borging in het sociaal domein te realiseren. 

Werkwijze Levensloopteam 

Het Levensloopteam zal zowel op casus-, regionaal als plaatselijk niveau intensief de verbinding maken met (de partners in) het sociaal domein. Immers terugkeer en volwaardige deelname aan de samenleving is één van de belangrijkste doelen. Lees alles over de implementatie van de ketenveldnorm waarmee de stelseloverstijgende zorgketen in een regio vorm gegeven gaat worden op www.contuiniteitvanzorg.nl