Lustrum Transfore

Sinds 1 maart 2019 bestaat Transfore officieel 5 jaar. Transfore is in die jaren uitgegroeid naar een verzameling afdelingen (waarvan sommigen een langere en anderen een kortere geschiedenis hebben dan vijf jaar), die inmiddels een goede samenhang vertonen en naar buiten toe een eenduidig beeld laten zien. In de afgelopen jaren is het gelukt om klinisch en ambulant de forensische zorg in Oost Nederland kwalitatief goed vorm te geven, een goede bijdrage te hebben in landelijke ontwikkelingen, financieel gezien op eigen benen te staan en een goede visie te hebben op de toekomst. Het idee bestaat dat Transfore er staat, er toe doet en gezien wordt. En dat mag beschouwd worden als een grote prestatie van alle medewerkers die dit samen samen met alle partners in deze zorg voor elkaar kregen. En het belangrijkste, Transfore blijft de kwaliteit van de zorg en de organisatie daarvan doorontwikkelen door zelf goed na te denken maar ook gebruik te maken van de input van alle samenwerkingspartners en alle patiënten/cliënten.