Aanbod voor naasten

Forensische problematiek heeft  niet alleen veel invloed op patiënten maar ook op hun omgeving. Familie, vrienden en collega’s krijgen te maken met de gedachten, het gevoel en het (grensoverschrijdende) gedrag van de patiënt. En ze reageren hierop op hun eigen manier. Soms helpt dat, soms ook niet; meestal kost het hen erg veel energie.Transfore ondersteunt ook familie, vrienden en collega’s van patiënten.

Inhoud e-module 'Goed Ernaast'

In de e-module 'Goed Ernaast' leert een familielid, vriend of collega van een patiënt in de forensische geestelijke gezondheidszorg vaardigheden om overbelasting te voorkomen. U leert anders om te gaan met uw naaste en de specifieke kenmerken van de forensische problematiek. Ook leert u om meer balans aan te brengen in de zorg voor de ander en de zorg voor uzelf. Soms is deze balans moeilijk te realiseren en de e-module richt zich ook op de acceptatie hiervan. In iedere sessie krijgt u informatie, leest u ervaringen van anderen en gaat u aan de slag met één of meer oefeningen. In de e-module komt een aantal belangrijke onderwerpen aan bod, zoals:

  • Draaglast en draagkracht
  • Communicatie
  • Grenzen aangeven
  • Zorgen voor jezelf
  • Negatieve denkpatronen

In de sessies staan filmpjes van de online begeleider en ervaringsdeskundigen. Enkele sessies bevatten filmpjes waarin ervaringsdeskundigen met de besproken vaardigheden oefenen. Aan het eind van de module heeft u inzicht gekregen in uw situatie, valkuilen en krachten. Ook heeft u vaardigheden ontwikkeld om de draaglast en draagkracht in de toekomst beter in evenwicht te houden.

Hoe gebruikt u de e-module?

De e-module kan met én zonder begeleiding worden ingezet. Als u niet als neven-cliënt van onze patiënt bent ingeschreven wordt de module onbegeleid aangeboden. Dit heeft te maken met de afwezigheid van een behandelrelatie en financiering van zorg. Bent u wel ingeschreven als nevencliënt, dan kunt u de e-module zowel onbegeleid als begeleid doorlopen. Als u ervoor kiest om de module begeleid te doorlopen, dan bepaalt de (hoofd)behandelaar van de hoofdcliënt wie de begeleiding op zich neemt.

De e-module 'Goed Ernaast' bestaat uit 9 sessies die in een vaste volgorde worden doorlopen. Het is mogelijk om de volgorde of het aantal sessies aan te passen. Hierbij geldt dat enkele verwijzingen naar volgende of vorige sessies mogelijk niet meer kloppen.

Aanmelden voor e-module 'Goed Ernaast'

Bent u familie, vriend of collega van iemand die bij Transfore in behandeling is en heeft u behoefte aan steun, dan kunt u vrijblijvend en gratis gebruikmaken van de e-module 'Goed Ernaast'. Stuur een e-mail naar e-health@transfore.nl om toegang te vragen. Vermeld in de mail dat u familie, vriend of collega bent van iemand die bij Transfore in behandeling is (u hoeft de naam van de patiënt NIET te vermelden). Wel vermeldt u uw eigen voor- en achternaam en het e-mailadres waaraan wij uw account kunnen koppelen. U ontvangt dan van ons een account en een instructie voor het gebruik van de e-module.

Meer informatie en contact

De e-module 'Goed Ernaast' van Transfore is een extra dienstverlening en geen behandeling. De rechten en plichten die een behandelaar en een patiënt ten opzichte van elkaar hebben, gelden dus niet. Wij zijn hier vooraf duidelijk over om geen verwachtingen te wekken die we niet waar kunnen maken. Alleen op deze manier kunnen we de e-module kosteloos aanbieden. We bieden u op deze manier graag extra steun!

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op: 0570-604455 of info@transfore.nl.

Waarop is de e-module gebaseerd?

De e-module Goed Ernaast is ontwikkeld door Dirk Dijkslag, Ragna Plomp en Joop Verschuur van Transfore. Daarnaast hebben diverse patiënten en familieleden van patiënten en medewerkers van Transfore een bijdrage geleverd. De e-module is gebaseerd op de e-module Betrokken Omgeving die voor de reguliere ggz werd gemaakt door Sarafina Suransky van Minddistrict, in samenwerking met Karin van Doesum, Monique Westrup en Marleen van Hoek van Dimence Groep, Jeroen Beerepoot van GGZ Noord-Holland-Noord en Barbera van Reijswoud van Mondriaan. Wij danken hen hartelijk dat we deze e-module mochten bewerken voor de forensische doelgroep.

Training voor mantelzorgers

Zorg jij voor een naaste die ziek is, chronische lichamelijke klachten heeft en/of psychische klachten heeft? Ervaar je daardoor stress en spanning? Maak je je zorgen en gaan je gedachten soms alle kanten op? Heb je behoefte aan meer rust in je hoofd? Dan is de training ‘Mantelzorgen met Aandacht’ van Impluz wellicht wat voor jou. Lees meer over de training voor mantelzorgers op de website van Impluz.