Klachtenformulier

*Naastbetrokkenen kunnen dit formulier alleen gebruiken wanneer het gaat over de manier waarop zijzelf benaderd of geïnformeerd worden, niet over de benadering of behandeling van een cliënt/patiënt.
Uw gegevens
Gegevens van de (ex-) cliënt/patiënt namens wie u dit formulier invult (indien van toepassing)
Klacht

Over welke persoon, personen of afdeling of instelling van de Dimence Groep gaat uw klacht?

Vermeld de voornaam, achternaam en het werkadres van de persoon of personen om wie het gaat. Als het een afdeling betreft, vermeld dan de volledige naam en de vestigingsplaats van de afdeling.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
De Dimence Groep respecteert een ieders privacy. Met de verstrekte gegevens gaan wij integer en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om.