VR vermindert kans herhaling crimineel gedrag

Door behandeling met technologieën als virtual reality en mobiele apps wordt de kans kleiner dat forensisch psychiatrische patiënten opnieuw de fout ingaan. Dat stelt Hanneke Kip, werkzaam bij Transfore en promovenda van de Universiteit Twente in haar proefschrift waarop ze vrijdag 26 maart promoveert.

“Apps en virtual reality voegen ‘echt iets nieuws’ toe aan de behandeling wat in standaard gesprekken onmogelijk is”, concludeert Kip. “Zo kan virtual reality zorgen voor meer nadruk op ‘doen en ervaren’ in een realistische omgeving in plaats van ‘denken en praten’ in de behandelkamer. Daarnaast kunnen mobiele apps gebruikt worden om onderliggende mechanismen van gedrag aan te pakken, zoals gebrek aan zelfcontrole. Dat is een belangrijke voorspeller van crimineel gedrag.”

VR veel belovend

Kip noemt de mobiele apps en virtual reality ‘veelbelovend’. Ze kunnen volgens haar een ‘goede aanvulling’ zijn voor standaardbehandelingen. “Door een patiënt in verschillende virtuele scenario’s te plaatsen, zoals een ruzie met een partner in een woonkamer, of een druk park met dreigende groepen mensen, zien patiënt en behandelaar direct hoe de patiënt op dit soort lastige situaties reageert. Ook kan de patiënt op een realistische manier oefenen met vaardigheden die hem of haar helpen om te gaan met de lastige situaties.

Mobiele app gericht op zelfcontroletraining

Een andere manier om iets nieuws toe te voegen door middel van technologie is door interventies te richten op automatische processen die ten grondslag liggen aan crimineel gedrag. In haar onderzoek heeft Kip daarom een mobiele app gericht op automatische zelfcontroletraining ontwikkeld. In deze app worden gebruikers gevraagd om hun niet-dominante hand voor alledaagse taken zoals het openen van deuren of het aandoen van licht te gebruiken. Door continu een automatische reactie te onderdrukken, wordt de ‘zelfcontrolespier’ getraind. Om snel inzicht te krijgen in de werkzame onderdelen, werd de app onderzocht in een studie waaraan 204 studenten deelnamen. Deze studie liet veelbelovende resultaten zien: zelfcontrole bij de studenten die de app gebruikten verbeterde wel over tijd, terwijl dit niet het geval was bij de groep die zelfcontroletraining ontving via e-mail en een controlegroep die geen interventie gebruikte. Op dit moment wordt onderzocht of en hoe deze app werkt bij psychiatrische patiënten.

Promotie bijwonen

Hanneke Kip heeft haar promotieonderzoek uitgevoerd bij Transfore, en was als promovendus werkzaam bij de vakgroep Psychology, Health & Technology. Ze is begeleid door haar promotor prof. dr. Lisette van Gemert-Pijnen en co-promotoren dr. Saskia Kelders en dr. Yvonne Bouman.  Ze werkt één dag per week als onderzoeker bij Transfore en daarnaast is ze universitair docent bij de Technology, Human & Institutional Behaviour Group van de UT. 

De promotie van Hanneke vindt plaats op 26 maart vanaf 14.30 en is digitaal bij te wonen via deze link.

Download hier het proefschrift "The added value of eHealth in treatment of offenders" van Hanneke Kip