Feestelijke afsluiting proeftuin Overijssel

Op woensdag 14 april kijken we terug op 2 jaar proeftuin Overijssel voor de uitvoering van de ketenveldnorm. Dit doen we digitaal tussen 15.00 uur en 16.30 uur.  We vieren wat we bereikt hebben en richten daarna onze blik op de toekomst. Want er blijft genoeg te doen!  U bent van harte welkom om hier bij aan te sluiten

Twee jaar lang was Overijssel proeftuin voor de uitvoering van de ketenveldnorm. Het levensloopteam en de vele partners in de provincie hebben samen hard gewerkt. Doel was een sluitende aanpak te maken voor een doelgroep met (potentieel) gevaarlijk gedrag door complexe problematiek. Mensen met en voor wie al van alles geprobeerd is, maar niets lange tijd lijkt te werken.  Twee jaar later zijn we echt stappen verder, bijvoorbeeld in de domeinoverstijgende samenwerking en het realiseren van hoogbeveiligde bedden. We hebben veel meegemaakt met en rond de doelgroep, mooie en moeilijke momenten gekend en geleerd door te experimenteren.

Meer informatie over het project vindt u hier