Pilot Horizontaal Toezicht forensische zorg van start

Op woensdag 9 september is de pilot Horizontaal Toezicht in de forensische zorg gestart. De divisie ForZo/JJI (Forensische Zorg / Justitiële Jeugdinrichtingen) werkt in deze pilot samen met met de zorgaanbieders Oostvaarderskliniek, Van Mesdag, Pompestichting en Transfore. De pilot Horizontaal Toezicht heeft als doel om de administratieve lastendruk binnen de forensische zorg te verminderen.

De aanleiding voor het opstarten van het traject Horizontaal Toezicht (HT) komt voort uit de behoefte om beter “In control” te zijn op het financiële kader van de forensische zorg en om aan te sluiten bij de landelijke ontwikkelingen.

Transfore vindt het belangrijk om deel te nemen aan deze omdat daarmee samen toegewerkt wordt naar een procesgerichte manier van controle en verantwoording. Hiermee wordt onder meer herstelwerkzaamheden achteraf voorkomen. Binnen de Dimence Groep wordt er ook al bij de zorgverzekeringswet met Horizontaal Toezicht gewerkt.

Lees hier het nieuwsbericht van ForZo/JJI