Vlog FPK - het evalueren van de voortgang bij patiënten

Vanuit het principe van op- en afschalen binnen de klinische voorzieningen van Transfore evalueert het team iedere week de voortgang bij patiënten. Er wordt besproken wanneer iemand met een minder beveiligde omgeving toekan. Sinds kort is de patiënt bij dit gesprek aanwezig en gaan we onderling het gesprek hierover aan. Johan Bakker (behandelcoördinator) vertelt in deze vlog hoe dit in zijn werk gaat.

De forensisch psychiatrische kliniek (FPK) biedt behandeling in een veilige omgeving aan patiënten met een psychiatrische stoornis in combinatie met ernstig grensoverschrijdend gedrag. Dat kan ook in combinatie met een verstandelijke beperking zijn. FPK Transfore is de meest beveiligde en intensieve vorm van zorg van Transfore.