Het eigen risico voor uw behandelingen in 2022

Op 1 januari 2022 wordt het zorgprestatiemodel ingevoerd. Dit is een nieuw betalingssysteem in onze zorg. Dat kan gevolgen hebben voor het eigen risico van patiënten die vrijwillig worden behandeld. Dat wil zeggen via een huisarts of specialist zijn doorverwezen naar Transfore. De verandering geldt niet voor patiënten die vanuit Justitie een behandeling volgen bij Transfore. Download hier de patientfolder.

Het eigen risico

Wanneer u ouder bent dan 18 jaar worden ggz-behandelingen meestal vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Voor de meeste zorg betaalt u een eigen risico. Dit is een verplicht bedrag, dat alle verzekerden ieder kalenderjaar moeten betalen. Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Wat verandert er?

Op dit moment worden ggz-behandelingen als een pakket behandelingen bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. De rekening wordt aan het einde van dit pakket behandelingen gestuurd. Daarom betaalt u nu maar één keer eigen risico op het hele traject van uw behandeling.

Voorbeeld:
Start eind november 2021 uw behandeling? Dan wordt uw eigen risico in rekening gebracht voor de behandelingen (afspraken) in 2021.
Voor de behandelingen in 2022, wordt het eigen risico bedrag in 2022 in rekening gebracht. 

Ieder kalenderjaar wordt het eigen risico in rekening gebracht

Vanaf januari 2022 worden ggz-behandelingen niet meer als pakket in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar. Dan wordt ieder consult apart in rekening gebracht.
Dus: wanneer u twee keer per maand een behandeling krijgt, krijgt de zorgverzekeraar twee rekeningen die maand. De zorgverzekeraar kijkt bij elke rekening of uw eigen risico al opgemaakt is. Lopen de behandelingen door in een nieuw kalenderjaar, dan betaalt u  voor het nieuwe kalenderjaar ook het eigen risico.

Wat merkt u hiervan?

U merkt hier weinig of niets van

  • Wanneer uw behandeling in één kalenderjaar afgerond wordt.
  • Wanneer u al andere zorgkosten hebt gemaakt dit kalenderjaar (2021), bijvoorbeeld voor een medische behandeling of medicijnen. Dan kan het zijn dat ju uw eigen risico al betaald heeft. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen hoeveel eigen risico u nog heeft.
  • Wanneer u meerdere jaren in zorg bent en blijft. De zorgverzekeraar bracht het volledige eigen risico al automatisch in rekening. Dat blijft zo.

 

U merkt hier wel iets van

  • Wanneer uw eigen risico voor het kalenderjaar nog niet (helemaal) betaald is. Dan wordt het bedrag voor de behandeling gedeeltelijk bij u in rekening gebracht. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen hoeveel eigen risico je nog hebt.
  • Wanneer u in 2022 in zorg komt en uw behandelingen doorlopen in 2023. Dan brengt de zorgverzekeraar twee keer het eigen risico in rekening.

 

Moet u iets doen?

U hoeft zelf niets te doen. Uw zorgverlener schrijft alle onderdelen van de behandeling op volgens de afspraken van het zorgprestatiemodel. Uw behandelaar stuurt regelmatig de rekening op een veilige manier naar u of uw zorgverzekeraar. U kunt deze informatie ook zelf inzien via het clientenportaal Mijn Transfore. 

Deze informatie staat ook in deze patienfolder zorgprestatiemodel

Lees hier de veelgestelde vragen over het zorgprestatiemodel (website Dimence)