Verwijsbrief

Verwijsbrief stichting Transfore, poli- en dagkliniek De Tender, gespecialiseerde ggz

Toelichting:

In het algemeen kunnen alleen de huisarts en de medisch specialist naar de gespecialiseerde ggz verwijzen. In de verwijzing dient vermeld te staan dat het gespecialiseerde ggz betreft, en wat de vermoedelijke DSM-IV stoornis is. In details verschillen de eisen soms per Zorgverzekeraar.

De datum van de verwijsbrief mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen.

Een verwijsbrief van de eigen praktijk, die aan de criteria voldoet wordt ook geaccepteerd.

Verwijzingen door de Reclassering lopen via IFZo

Door onderstaande  elementen per patiënt  in te vullen, stelt u een verwijsbrief op voor nadere diagnostiek en behandeling.  

In het algemeen kunnen alleen de huisarts en de medisch specialist naar de gespecialiseerde ggz verwijzen.

Betreft: Verwijzing huisarts of medisch specialist voor gespecialiseerde ggz

Er is sprake van een (vermoeden van een) in de DSM-IV benoemde psychische stoornis bij één van mijn patiënten. Met deze verwijsbrief wil ik u graag verzoeken nadere diagnostiek en behandeling in gang te zetten. 

Persoonsgegevens patiënt

Gespecialiseerde GGZ
 

* De NHG standaarden en richtlijnen zijn hierbij leidend. De huisarts hoeft de stoornis niet volgens de DSM te classificeren. Benoeming van, plus eventuele toelichting op de (vermoede) stoornis is voldoende.

De Dimence Groep respecteert een ieders privacy. Met de verstrekte gegevens gaan wij integer en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om.