Welkom

Transfore behandelt volwassenen met gewelddadig of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit wordt forensische zorg genoemd. Het doel is dat mensen leren om niet meer over grenzen van zichzelf of anderen te gaan en geen delicten meer gaan plegen. Deze personen worden via huisarts, reclassering of een andere GGZ-instelling naar ons doorverwezen voor hulp bij het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

 

Bekijk deze video om digitaal kennis te maken met Transfore

Hoe werkt Transfore?

Patienten worden via huisarts, reclassering of een andere instelling doorverwezen naar Transfore om hulp te krijgen bij het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.  Bijgaande animatie legt uit hoe een behandeling er vervolgens uit kan zien. Na het eerste gesprek (intake) kijken we samen met de patient wat de beste stappen zijn om te zetten. Dit noemen we een traject. Dit traject is dus voor iedereen anders. 

Jouw behandeling

Als je bij ons behandeling kan gaan volgen, starten we met een intakegesprek.Tijdens dit intakegesprek willen we van alles van je weten. Zo praten we samen met jou over wie je bent en hoe je bij Transfore terecht bent gekomen. We brengen jouw problemen in beeld met een risicotaxatie. Daarna kunnen we samen jouw behandeldoelen beschrijven.

Deze animatie legt uit hoe hoe een intakegesprek verloopt.

 

Hier kun je nog meer lezen over hoe jouw behandeling er uit kan zien.

 

Waar word je behandeld? 

Je kunt op verschillende manieren en locaties behandeld worden: klinisch, poliklinisch of als de situatie er om vraagt, bij jou thuis. Ook bieden we mogelijkheden om een deel van je behandeling online te volgen. Om je voor te bereiden op het eerste gesprek geven we je graag een korte rondleiding op één van onze locaties.

Kies de locatie die jij wilt bekijken.