Welkom

Transfore behandelt volwassenen met gewelddadig of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit wordt forensische zorg genoemd. Het doel is dat mensen leren om niet meer over grenzen van zichzelf of anderen te gaan en geen delicten meer gaan plegen. Deze personen worden via huisarts, reclassering of een andere GGZ-instelling naar ons doorverwezen voor hulp bij het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

Bekijk deze video om digitaal kennis te maken met Transfore

 

Hoe werkt Transfore?

Patienten worden via huisarts, reclassering of een andere instelling doorverwezen naar Transfore om hulp te krijgen bij het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.  Bijgaande animatie legt uit hoe een behandeling er vervolgens uit kan zien. Na het eerste gesprek (intake) kijken we samen met de patient wat de beste stappen zijn om te zetten. Dit noemen we een traject. Dit traject is dus voor iedereen anders. 

 

De behandeling

Als er besloten is dat iemand behandeling bij ons kan gaan volgen, starten we met een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek brengen we samen met de patient de problemen in beeld en doen we een risicotaxatie. Op basis daarvan worden de behandeldoelen beschreven. Hier kun je nog meer lezen over hoe een behandeling er uit kan zien.

 

Locaties van Transfore 

Patienten kunnen op verschillende manieren en locaties behandeld worden: klinisch, poliklinisch of als de situatie er om vraagt, bij iemand thuis. Ook bieden we mogelijkheden om een deel van de behandeling online te volgen. Op deze website geven we een korte rondleiding van onze locaties.

Kies de locatie die jij wilt bekijken.