Welkom

Wat is Transfore?

Transfore is een instelling in Oost-Nederland die volwassenen met gewelddadig of seksueel grensoverschrijdend gedrag behandelt die een strafbaar feit hebben gepleegd. Dit wordt forensische zorg genoemd. Het doel is om (terugval van) dit gedrag te voorkomen.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Grensoverschrijdend gedrag is gedrag waarmee je de ander schade op fysiek, mentaal of emotioneel vlak toebrengt.  Iets valt onder grensoverschrijdend gedrag als het gaat om handelingen die niet geaccepteerd worden door de betrokken personen.  Er zijn verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag, zoals grof geweld en seksueel misbruik.

Waarom ben je naar ons doorverwezen?

De huisarts, een rechter of de reclassering hebben jou naar ons doorverwezen omdat jij (dreigend) delictgedrag vertoond of in aanraking bent gekomen met Justitie en er sprake is van een ernstige psychiatrische aandoening, persoonlijkheidsstoornis of verstandelijke beperking. Zij willen dat Transfore jou leert om niet over grenzen van jezelf of anderen te gaan. 

De behandelingen

Om te voorkomen dat jij je grensoverschrijdend gedraagt, word je behandeld en begeleid op een manier die bij jouw situatie past. Transfore heeft behandelingen tegen gewelddadig grensoverschrijdend gedrag of seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Bij een behandeling bij Transfore sta jij als patiënt centraal. Dit betekent dat in het zorgplan díe onderdelen terugkomen die aansluiten bij jouw problemen. Dit individuele plan wordt samen met jou als patiënt - en indien mogelijk belangrijke mensen uit jouw omgeving - opgesteld met het einddoel voor ogen: leren hoe je zonder over grenzen van jezelf of anderen te gaan een fijn leven kunt hebben. De behandeling is erop gericht dat jij als patiënt verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag kunt en wilt nemen.

Waar word je behandeld?

Transfore heeft verschillende afdelingen. Afhankelijk van jouw situatie kan er op verschillende manieren behandeld worden bij dat wat nodig is om de problemen de baas te kunnen. Er zijn verschillende zorgprogramma’s die we kunnen inzetten. Meestal gebeurt dit ambulant. Een opname kan tijdelijk ondersteunen als dit nodig blijkt. Behandeling door Transfore kan vanuit: 

Vanuit jouw huis. Je woont thuis en gaat naar een polikliniek toe om therapie te volgen. Of een hulpverlener komt bij je thuis. Ook kun je via een online zorgprogramma thuis een behandeling volgen. Dit noemen we ambulante behandeling of ambulante zorg.
Vanuit een kliniek. Dit is een besloten afdeling. Je kunt tijdelijk worden opgenomen op de FPK (forensisch psychiatrische kliniek), FPA of Forence (forensisch psychiatrische afdelingen). Dit noemen we een klinische behandeling.
Vanuit een beschermde woonvorm. Je woont dan op een locatie voor beschermd of begeleid wonen. Dit heet fbw: forensisch beschermd wonen. Het is een kleinschalige woonvorm waar mensen onder begeleiding zelfstandig wonen.
Online behandeling. Je kunt beeldbellen of veilig mailen met je behandelaar. Ook kun je daar online modules volgen die je helpen bij je behandeling.

Voor jouw behandeling kan één afdeling, maar ook meerdere achter elkaar worden ingezet. Dan spreken we van een behandeltraject. Dat is het beste voor te stellen als een honingraat. Afdelingen worden dan na elkaar ingeschakeld voor jouw behandeltraject. De overgang naar een andere afdeling of andere focus van behandeling geven we op tijd aan, zodat jij als patiënt duidelijkheid hebt over wat je kan verwachten bij Transfore.