Transfore start ook in Almelo ééndaagse zedenbehandeling

Transfore start vanaf 3 maart ook op de locatie Almelo met een ééndaagse zedenbehandeling. Deze deeltijdbehandeling van één dag per week voor patiënten met seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt al gegeven in Deventer en Zwolle. “We voldoen hiermee aan de steeds vaker gestelde vraag om ook in Twente dit behandelprogramma te bieden”, aldus teamleider zorg Twente Ina Kockmann.

De ambulante deeltijdbehandeling voor plegers van zedendelicten is gericht op voorkoming van (verder) seksueel grensoverschrijdend gedrag. Patiënten verwerven met dit programma kennis van en inzicht in de risicofactoren die een rol spelen bij hun seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er wordt gewerkt vanuit het zorgprogramma seksueel grensoverschrijdend gedrag van Transfore.

De eendaagse deeltijdbehandeling bestaat uit vijf onderdelen die in groepsverband worden aangeboden (dagopening, psychotherapie, vaktherapie beeldend, delictpreventie en een dagafsluiting). De behandeling is effectief omdat patiënten worden aangemoedigd om zo ervaringsgericht als mogelijk te werken. De patiënten zoeken groepsgewijs met behulp van therapeuten uit hoe hun risicomanagementplan er uit ziet. Deze zedenbehandeling wordt één dag per week gedurende langere periode gegeven. 

Patiënten veel baat bij intensieve dagbehandeling 

“We merken dat patiënten veel baat hebben bij deze dagbehandeling in groepsverband. Het is veel intensiever dan een standaard individuele therapie”, is de ervaring van Kockmann en haar collega’s. Alle trajecten worden vooraf gegaan door een risicotaxatie. Deze risico’s komen vervolgens ook bij de behandeling aan de orde.  Het behandelaanbod van Transfore is afgestemd op het risico en de patiënt. Zo biedt Transfore ook een intensiever aanbod: de vierdaagse deeltijd, ambulante groepen en een groep voor patiënten met seksueel grensoverschrijdend gedrag met een verstandelijke beperking. 

Start maart locatie Westerdok Almelo

De 1e eendaagse zedenbehandeling in Almelo start bij voldoende aanmeldingen op 3 maart bij locatie Westerdok. Verwijzers kunnen hun patiënten hiervoor aanmelden via Transfore of IFZO (Reclassering).