Onderzoek uitbreiding hoog complexe beveiligde zorg

Op het Brinkgreventerrein wordt sinds jaar en dag geestelijke gezondheidszorg verleend. Hierbij wonen patiënten ook op het terrein, voor kortere of langere tijd. De vraag naar geestelijke gezondheidszorg is in Nederland de afgelopen jaren gestegen en neemt de komende jaren verder toe. Dat vraagt letterlijk om meer ruimte voor dit type zorg in de regio Deventer.

Aanleiding

Stichting Transfore biedt op het Brinkgreventerrein al bijna 10 jaar hoog complexe beveiligde zorg aan forensische patiënten. Dit zijn mensen die behandeld worden omdat zij delicten hebben gepleegd of dreigen te plegen. Er wonen ongeveer 40 patiënten op dit terrein. Hiernaast bezoeken circa 450 patiënten onze polikliniek op het terrein voor ambulante behandeling. Omdat er een grote vraag is naar de zorg die wij leveren gaan wij onderzoeken of we onze hoog complexe beveiligde zorg op het Brinkgreventerrein kunnen uitbreiden. Wij willen u hier graag over informeren.

Onderzoek mogelijke uitbreiding

De extra capaciteit wil Transfore mogelijk maken met één nieuwbouwlocatie op Brinkgreven (40 plekken) en door verbouwing van de bestaande gebouwen in Deventer en Almelo. Het onderzoek naar mogelijke uitbreiding zal de komende maanden plaatsvinden. In dit proces zijn meerdere momenten ingebouwd waarop wordt besloten over het al dan niet verder gaan met het plan. We willen er voor zorgen dat het nieuwe gebouw voldoet aan de forensische veiligheidseisen en passend is bij de parkachtige omgeving van het Brinkgreventerrein.

Meer informatie tijdensinloopmomenten op 14 juni 2022

Op dinsdag 14 juni 2022 organiseren we inloopmomenten voor belangstellenden. Hier kunnen we meer uitleg geven over de plannen en bieden we de mogelijkheid om vragen te stellen. U kunt zich hiervoor aanmelden via de pagina www.transfore.nl/uitbreiding. Ook kunt u hier aangeven of u digitaal op de hoogte gehouden wilt worden van de ontwikkelingen. Op deze pagina vindt u tevens "veelgestelde vragen" en contactinformatie.  

Bekijk de video met persoonlijke toelichting uitbreidingsplannen

Tinie Hendriks (Transfore), Wouter Boogaard (Rijksoverheid), Rian Busstra (Raad van Bestuur Dimence Groep) en Maarten Offringa (burgemeester Hardenberg, namens de veiligheidsregio) lichten in bijgaande video het hoe en waarom van de uitbreidingsplannen toe.