Hoe lang duurt de behandeling / opname?

De behandeling duurt zo lang als nodig, dat wil zeggen totdat de symptomen of problemen waarmee u begon weer onder controle zijn. We zoeken altijd naar een goede balans tussen de investering die patiënten doen en het resultaat dat dat oplevert.

Het verblijf in de hoog beveiligde forensisch psychiatrische kliniek (FPK) is zo kort mogelijk. Als de kans op (nieuw) delictgedrag klein genoeg is, wordt de patiënt overgeplaatst naar één van de forensisch psychiatrische afdelingen (FPA Almelo of Forence) of de forensisch beschermende woonvormen (FBW) van Transfore. Een opname proberen we zo kort als mogelijk in te zetten.