Deze tools zetten onze ervaringsdeskundigen in

Wat je als ervaringsdeskundige in kan en mag zetten is divers. Onze ervaringsdeskundigen Judith en Jakob Visser bieden in dit artikel een inkijkje in de tools die onze ervaringsdeskundigen tot hun beschikking hebben.

Herstelmethode SRH-basis

Judith is geschoold in de herstelmethode SRH-basis. SRH (steunend relationeel handelen) bevat hulpmiddelen die ingezet kunnen worden in verschillende fasen bij een persoon. Voor de FPA en FBW in Deventer werkt Judith met de krachtenmatrix. Met dit hulpmiddel gaat ze in gesprek met een persoon die verblijft op de afdeling. De krachtenmatrix gaat uit van 5 items: “Ik kan, ik wil, ik heb, ik weet en ik ben”. Judith wil met de krachtenmatrix personen motiveren en stimuleren en neemt een positieve en herstelgerichte kijk mee in dit gesprek. 

Yucel-methode

Jakob (op de foto samen met Mirjam), neemt vaak een koffer mee van de Yucel-methode. Deze herstel/ krachtgerichte methode kan helpend zijn om het verhaal van een persoon meer visueel te maken. In het toepassen van Yucel bouwt een persoon zijn eigen verhaal en mag daar ook zelf richting aan geven. Jakob helpt de persoon door (open) vragen te stellen en de persoon te steunen in zijn proces. Er is geen goed of fout in de methode, omdat de persoon die bouwt bepaald wat de betekenis van blokjes is en waar deze moeten liggen of staan. 

Ervaringsdeskundigen leveren een belangrijke bijdrage aan het opbouwen van vertrouwen in -en hoop op- een andere toekomst. Zij zijn een voorbeeld van “leven voorbij de aandoening’ en herstel. Hun verhaal en de methoden die zij gebruiken kunnen verschillen, maar kunnen zij vertalen naar een individuele persoon.

Ervaring is persoonlijk

Soms is het lastig om concreet aan te geven wat iemand heeft aan de inzet van een ervaringsdeskundige. Ervaring is persoonlijk, ook voor de ervaringsdeskundigen van Transfore. Wel hebben zij in hun opleiding geleerd om deze ervaringen te vertalen naar en te verbinden met de persoon waarmee zij in contact zijn. Zo kunnen zij in gesprek komen met personen die worstelen met hun aandoening of die twijfelen over hun herstel.

We hopen jullie zo een inkijkje te geven in de mogelijkheden van onze ervaringsdeskundigen. Wil je meer weten? Laat het ons weten.