Adviesraad

De Adviesraad Naasten van Stichting Dimence en Transfore vertegenwoordigt de belangen van naasten binnen deze stichtingen. Leden van de raad zetten hiertoe hun eigen kennis en ervaring in. De raad denkt mee en adviseert over onderwerpen die zij zelf aan draagt. Daarbij krijgt ze ondersteuning vanuit de organisatie.

Wil jij lid worden van de raad of op een andere manier bijdragen? Neen dan contact op via info@transfore.nl.