3e inloopbijeenkomst over uitbreidingsplannen

Op dinsdagavond 13 september organiseren we een derde inloopbijeenkomst. Dit is een herhaling van de vorige inloopbijeenkomsten. Mocht u nog niet een eerdere inloopbijeenkomst hebben bijgewoond, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via onze website (www.transfore.nl/uitbreiding). U kunt kiezen uit 4 tijdsloten. De eerste start om 17.30 uur en de laatste om 19.45 uur. Om iedereen persoonlijk aandacht te kunnen geven is het aantal geïnteresseerden per tijdslot beperkt. 

Veelgestelde vragen op de website
Tijdens de eerdere inloopavonden zijn er veel vragen gesteld. Deze vragen gingen vooral over het type patiënten, de veiligheid, het gebouw, het proces en de mate van betrokkenheid van omwonenden. Deze vragen zijn inmiddels ook toegevoegd aan de "veelgestelde vragen" op www.transfore.nl/uitbreiding. Heeft u ook een vraag? En staat deze nog niet tussen de “veelgestelde vragen” op onze website? Laat het ons dan weten via info@transfore.nl

Locatiebezoek op zaterdag 8 oktober
Wij nodigen u alvast van harte uit om onze locatie te bezoeken op zaterdag 8 oktober. U krijgt dan een kijkje binnen de voorzieningen van Transfore op het Brinkgreventerrein. U kunt in gesprek gaan met enkele patiënten en onze medewerkers praten u graag bij over de werkwijze van Transfore. Ook zullen omwonenden van andere voorzieningen van Transfore vertellen over hun ervaringen met patiënten van Transfore in hun omgeving. De voorbereidingen voor het locatiebezoek zijn nog in volle gang. Wel kunt u alvast uw belangstelling hiervoor aangeven via info@transfore.nl